HAVlunsj

Vi inviterer til HAVlunsj med utvalgte relevante tema innen teknologi og hav.

23May
23 May 2019, 11:30 – 12:30
HAVlunsj bilde 2018.jpg

Tema for denne HAVlunsjen er ikke fastsatt enda. Fullt program og muligheter for påmelding kommer snart.

HAVlunsj

BTO Nyskapingsparken, de tre havklyngene GCE Subsea, NCE Seafood Innovation, NCE Maritime Cleantech og Maritime Bergen står bak OIA – Ocean Industries Accelerator.

Som en del av opplegget for OIA arrangeres det månedlig en HAVlunsj i Mellomrommet på BTO Nyskapingsparken.

Location:

Vitensenteret, Thormøhlens Gate 51, 5006 Bergen, Norway

Contact Information:

Kai Stoltz

Business Development Manager
+47 930 16 772
kai.stoltz@gcesubsea.no

OIA

Ocean Industries Accelerator (OIA) er et innovasjonsmiljø for selskaper innen havnæringene. OIA består av en egen kontorfløy med et energisk innovasjonsfelleskap lokalisert på Marineholmen, med tilgang til et faglig spennende og sosialt miljø.

Her kan gründere utveksle erfaringer og bygge nettverk med andre gründere og aktører innen havnæringene.