GCE Ocean Technology Årsmøte

Ordinært Årsmøte i GCE Ocean Technology gjennomføres torsdag 4. april.

4Apr
4 April 2019, 18:00 – 19:00
GCE Subsea sjobilde_original.jpg

Innkalling til Årsmøte 2019 med mer detaljert årsmøteprogram vil bli sendt ut 14 dager før gjennomføring.

Hver partner- og medlemsorganisasjon har en stemme på årsmøtet. Fullmakt til stedfortreder kan gis dersom representant for partner eller medlem ikke kan stille på årsmøte. Fullmakt gis enten til styrets leder eller til en person fra en annen klyngeaktør som er tilstede. Fullmakt må gis på fullmaktsskjema som blir vedlagt innkalling til årsmøte, innen frist for påmelding. Les mer om årsmøte i Vedtekter for GCE Ocean Technology.

Topplederforum

GCE Ocean Technology Topplederforum gjennomføres i forkant av årsmøte. Dette er en møteplass for ledere av partner- og medlemsbedriftene. Deltakelse på Topplederforum kan bare skje etter personlig invitasjon fra GCE Ocean Technology og vil derfor ha egen påmelding.

Påmelding

Muligheter for påmelding kommer.

Location:

Bergen, Norway

Contact Information:

Owe Hagesæther

Chief Executive Officer
+47 908 75 888
owe.hagesaether@gcesubsea.no