ACCEL Sogn og Fjordane

Har du en virksomhet og leveranser mot den maritime energibransjen? Ønsker din bedrift å vokse? Delta på et 2x2 dagers intensivt ACCEL-program for å utvikle bedriften og øke muligheten for suksess.

31Oct
31 October–1 November 2018
Accel Crossover 3.jpg

Dette kurset har blitt avlyst, men vil bli satt opp igjen til våren 2019.

ACCEL er et 2x2 dagers intensivt program for selskaper koblet til energi og maritim virksomhet, og som ønsker å vokse. Programmet tar de mest relevante faglige delene fra ACCELs andre programmer og tilbyr dette i et komprimert og intensivt format.

  • Første samling er 31. oktober – 1. november 2018
  • Andre samling er 28. november – 29. november 2018

Programmet fokuserer på å hjelpe med å ta viktige strategiske valg. ACCEL bruker metoder som hjelper deg å foreta de rette prioriteringene og utvikle det som er relevant uten å bruke unødvendig mye ressurser og som vekstselskap får du solide råd, praktisk trening i metode og verktøy samt bygget nettverk med andre i samme situasjon. 

Programmet er lagt opp som en kombinasjon av teori og praktisk arbeid der bruk av ulike verktøy står sentralt. 

For at deltakende selskaper skal få best mulig utbytte av programmet har vi vi tre kriterier for opptak i ACCEL. Selskapet skal

  • ha tydelige vekstambisjoner
  • stille med 2-3 personer
  • delta på begge samlingene

Alle regler har unntak, ta kontakt om det er vanskelig for dere.

Program

Dag 0 1-til-1 samtaler

Uke 43 2018 - via telefon/skype

Vi vil gjennomføre 1-til-1 møter med deltakerne for at vi som holder programmet skal lære dere å kjenne, forstå de utfordringer dere står overfor og hvilke forventninger dere har til programmet. Det legges opp til korte 20-minutters møter hvor vi finner tidspunkt som passer begge parter.

Dag 1 Smidig Forretningsutvikling

31.10.18 – 12:00 – 18:00 i Førde (TechYard/Hellenes)

Dette er første samling, og vi kommer til å bruke tid på å bli kjent med hverandre. Vi vil bruke forretningsmodell som verktøy for å forstå hvordan vi opererer i dag, og hvordan vi skiller oss fra våre direkte og indirekte konkurrenter. Videre skal vi sette selskapets store hårete mål og «mission statement».

Dag 2 Vekststrategier

01.11.18 – 08:00 – 14:00 i Førde (TechYard/Hellenes)

Hvordan skape vekstvilkår, hvordan vokse smidig og hvilke ulike vekststrategier finnes det. Vi vil også se på forretningsmodellen som vi har definert og hvordan den passer for vekst. Kan den skaleres? 

Dag 3 Vekst - fra ord til handling

28.11.18 – 12:00 – 18:00 i Førde (TechYard/Hellenes)

Vi bestemmer oss for vekststrategi, og vi starter med å detaljere valgt strategi. Når vekststrategi er definert så skal denne implementeres. Har vi rett kompetanse, både hos ansatte, ledelse og styre? Når skal vi starte og hvem bør være med? Hva vil dette koste? Hvilke valg må vi ta? Vi skal utarbeide en plan for implementering. 

Dag 4 Salg

29.11.18 – 08:00 – 14:00 i Førde (TechYard/Hellenes)

Salg, salg og salg. Salg er det viktigste vi jobber med når vi skal vokse. Vi skal dypdykke ned i salgstrakten, se på hvordan våre markedskanaler kan hjelpe med å forstå kunden, hvordan bygge opp gode kundeemner og hvordan skape gode kunderelasjoner. Vi skal lage en salgs- og markedsplan. 

For at ACCEL skal bli et vellykket program hvor du kan utveksle erfaringer og kunnskap er det viktig at vi innad i programmet kan diskutere åpent om de prosjekter (herunder ideer, teknologier, markedsforhold, nettverk o.l.) som er tatt opp.

Vi vil oppfordre deg til å bruke programmet til å diskutere din case med andre deltakere. Erfaringsmessig får du nye kontakter, innspill til forretningside og bedre nettverk dersom du jobber aktivt med dette gjennom programmet. Det vil ikke bli signert NDA/taushetsavtaler. Du deler det du selv føler du kan og vil dele.

Deltakelse og kostnad

Dette kurset har blitt avlyst, men vil bli satt opp igjen til våren 2019.

Programmet er åpent for alle og gratis for GCE Subsea partnere og medlemmer. For alle andre er deltakeravgift kr. 5.000,- eks. mva pr. selskap, betalt ved påmelding.

Medlemmer må logge seg på sin brukerkonto før registrering for å delta gratis. Hvis du ikke allerede har en personlig brukerkonto, gå til create an account.

Les mer om medlemskap i GCE Subsea.

Påmelding

Dette kurset har blitt avlyst, men vil bli satt opp igjen til våren 2019..

Har du spørsmål rundt innholdet i programmet, kontakt:

Caspar M. Lund
Daglig leder, ACCEL Norge AS
E-post: hei@accel.no
Tel.: +47 971 69 095

Siden 2011 har ACCEL gjennomført en rekke programmer. Programmene har vært enormt populære og har fått solide tilbakemeldinger fra de hundretalls selskapene som har vært med.

Etter ACCEL-programmet set me igjen med kunnskap om ulike strategiar for vekst og korleis velje dei, i tillegg til konkrete verktøy for gjennomføring av veksten. Med ein god dose sjølvinnsikt, både om kvar me er og kvar me skal, har me no tatt eit steg nærare å få gjennomført våre framtidige vekstmål.

Gunn Mæland Dagestad, Odda Mekaniske Verksted AS

Seminaret arrangeres i samarbeid med

   

Location:

Hellenes AS, Øyrane 12, Førde

Contact Information:

Trond Strømgren

Subsea Innovator
+47 402 98 729
trond.stromgren@gcesubsea.no