GCE Subsea Partnerforum

GCE Subsea Partnerforum er en årlig møteplass eksklusivt for øverste ledere hos partnerne i GCE Subsea. Dette er vårt andre Partnerforum og hovedtema blir strategisk utvikling av GCE Subsea.

24Oct
24 October 2018, 11:00 – 16:00
Thina M.Saltvedt_SoMe.jpg

Thina M. Saltvedt, tidligere oljeanalytiker i Nordea Markets på GCE Subsea Partnerforum 2017

På GCE Subsea Partnerforum møtes beslutningstakere hos partnerne, som de ypperste premissgiverne og støttespillerne i GCE Subsea. Forumet skal drøfte de viktigste driverne og premissen for næringen og gi strategisk retning til GCE Subsea ledelsen.

Partnerforum skal også være en arena hvor GCE Subsea fremsetter sentral tematikk og problemstillinger for klyngens og industriens fremtid.

Deltakelse og kostnad

Deltakelse på GCE Subsea Partnerforum er kun etter personlig invitasjon.

Dette er andre gang GCE Subsea Partnerforum arrangeres, og arrangementet er nedfelt og avtalefestet i GCE Subsea sin partneravtale som ble gjeldene fra 1. januar 2017.

Påmelding

Påmelding i påmeldingsskjema nederst på siden.

Location:

Hotel Norge, Nedre Ole Bulls plass 4, 5012 Bergen, Norway

Availability:

Event has passed

Programme:

11:00

Registrering

11:30

Lunsj

12:30

Velkommen, Jon Arve Sværen, VP One Subsea og Styreleder GCE Subsea

12:40

GCE Subsea strategi, strategiske ambisjoner og prosess, Owe Hagesæther CEO GCE Subsea

13:30

Pause

14:00

Rundebord workshop - Oppgaver og gjennomføring, Jon Arve Sværen

14:05

Workshop - 6 grupper

14:50

Pause

15:00

Presentasjon og diskusjon

15:40

Oppsummering og videre prosess, Owe Hagesæther

16:00

Slutt

Contact Information:

Owe Hagesæther

Chief Executive Officer
+47 908 75 888
owe.hagesaether@gcesubsea.no

GCE Subsea

Ambisjonen for GCE Subsea er å bli en samlende organisasjon for subseamiljøene i Norge, og at norsk subseaindustri styrker sin konkurransekraft og vokser sine markedsandeler i verden. GCE Subsea er et verktøy for å oppnå dette.