HAVlunsj – SFI Smart Ocean

Vi inviterer til HAVlunsj hvor planer for senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) Smart Ocean blir presentert.

22Nov
22 November 2018, 11:30 – 12:30
HAVlunsj bilde 2018.jpg

Havklyngene jobber med planer for å opprette forskningssenter innen tema Smart Ocean. Målet er å styrke industriens mulighet til å innovere gjennom langsiktig samarbeid med ledende forskningsmiljøer.

Sentrale forskningstemaer man ser for seg er:

  • Bedre målinger i rom og tid
  • Datakvalitet og integrasjon
  • Avansert dataanalyse
  • Tilgjengeliggjøring av data på tvers av disipliner og industrier

Vi får presentasjon av planene og industrierfaringer fra tilsvarende senter.

Deltakelse og kostnad

Havlunsjen er gratis og åpen for alle.

Påmelding

Påmelding på BTO sin Facebook side innen onsdag 21 november kl. 12:00.

HAVlunsjen arrangeres i samarbeid med


 
     
Location:

Vitensenteret 2 etg., Thormøhlens Gate 51, 5006 Bergen, Norway

Programme:

11:30

Verdien av tverrfaglig langsiktig FoUI-samarbeid, Inger Graves, Ocean & Coastal Business Development Lead hos Xylem Analytics

12:00

Smart Ocean – Hvordan skape verdi fra digitalisering av havet, Camilla Sætre, Associated Professor, Ocean Technology hos Universitetet i Bergen.

12:30

Slutt

Contact Information:

Jon O. Hellevang

Senior Subsea Innovator
+47 988 48 828
jon.hellevang@gcesubsea.no

HAVlunsj

BTO Nyskapingsparken, de tre havklyngene GCE Subsea, NCE Seafood Innovation, NCE Maritime Cleantech og Maritime Bergen står bak OIA – Ocean Industries Accelerator.

Som en del av opplegget for OIA arrangeres det månedlig en HAVlunsj i Mellomrommet på BTO Nyskapingsparken.