GCE Subsea Årsmøte

Ordinært Årsmøte i GCE Subsea gjennomføres torsdag 19. april.

19Apr
19 April 2018, 18:05 – 19:00
Register for Event
151116_Illu_01_Gul.jpg

Fra klokken 14:00 – 17:30 samme dag, vil vi gjennomføre vårt årlige GCE Subsea CEO Forum. Det sendes egen personlig invitasjon til dette arrangementet.

Innkalling til GCE Subsea Årsmøte 2017 med mer detaljert årsmøteprogram vil bli sendt ut 14 dager før gjennomføring.

Hver partner- og medlemsorganisasjon har en stemme på årsmøtet. Fullmakt til stedfortreder kan gis dersom representant for partner eller medlem ikke kan stille på årsmøte. Fullmakt gis enten til styrets leder eller til en person fra en annen klyngeaktør som er tilstede. Fullmakt må gis på fullmaktsskjema som blir vedlagt innkalling til årsmøte, innen frist for påmelding. Les mer om årsmøte i Vedtekter for GCE Subsea.

CEO Forum

GCE Subsea CEO Forum gjennomføres i forkant av årsmøte. Dette er en møteplass for ledere av partner- og medlemsbedriftene. Deltakelse på CEO Forum kan bare skje etter personlig invitasjon fra GCE Subsea og vil derfor ha egen påmelding.

Påmelding

Påmelding i påmeldingsskjema nederst på siden innen onsdag 18. april kl. 12:00

Location:

Scandic Flesland Airport,Flesland, Bergen

Availability:

Open seats

Register by:

April 18th, 2018 12:00

Contact Information:

Owe Hagesæther

Chief Executive Officer
+47 908 75 888
owe.hagesaether@gcesubsea.no

Register membersRegister non-members

Required
Required
Required