Speed-date mellom akademia, FoU og næringslivet

Vi inviterer til informasjonsmøte og speed-date mellom akademia, FoU og næringslivet. Få innsikt i hva Høgskulen på Vestlandet, NTNU Oceans, SINTEF og Universitetet i Bergen kan tilby deg.

12Dec
12 December 2017, 11:25 – 15:00
Møteforum 2016 (37).jpg

Arrangementet skal legge til rette for informasjonsutveksling og grunnlag for videre samarbeid. Du vil få innsikt i hva de ulike partene kan tilby av kompetanse, utdanningstilbud, bachelor- og masteroppgaver, praksisplasser, nærings-PhD, forskningsoppgaver og problemstillinger med mer. Næringslivet er representert ved bedrifter med aktivitet innenfor havbruk, petroleum, energi og maritime næringer.

Slik beskriver de fire institusjonene seg selv:

Høgskulen på Vestlandet er en av Norges største høyskoler. Vi har lang erfaring med utdanning av ingeniører i tett og godt samarbeid med næringslivet. Vårt mål er å være profesjons- og arbeidslivsrettet. Våre sterke og innovative fagmiljø har fokus på deling av kunnskap. 

NTNU er landets fremste institusjon for teknologisk utdanning og forskning. Selskaper som har samarbeidet med NTNU har hatt større vekst i omsetning, sysselsetting og investeringer enn andre sammenlignbare selskaper.

SINTEF er verdensledende og er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. Vi har ca. 2000 ansatte og utfører hvert år flere tusen oppdrag for små og store kunder. Vi ønsker utvidet kontakt med næringslivet på Vestlandet.

Universitetet i Bergen driver forskning og utdanning innen havbruk, petroleum, energi og maritime næringer. Vi er interessert i dialog om forskningssamarbeid, tema og samarbeid for master- og PhD-oppgaver og ønsker å se på muligheter for praksisplasser for profesjonsstudiene i energi, sjømat og fiskehelse og havteknologi.

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for GCE Subsea partnere og medlemmer og for medlemmer i Maritim Forening Sogn og Fjordane.

Begrenset antall plasser, men dersom ledig kapasitet får andre bedrifter tilgang etter nærmere avtale. Ta kontakt med Trond Strømgren.

Påmelding

Påmelding i påmeldingsskjema nederst på siden innen mandag 6. desember kl. 16.00. Deretter får du tilbud om å prioritere hvem du ønsker speed date med. Endelig oppsett blir klart onsdag 8. desember.

Seminaret arrangeres i samarbeid med

   
Location:

Flora Samfunnshus, Markegata 51, 6900 Florø, Norway

Availability:

Event has passed

Programme:

11:25

Velkommen, Trond Strømgren, Subsea Innovator GCE Subsea

11:30

Presentasjon av Høgskulen på Vestlandet, NTNU Oceans, SINTEF og Universitetet i Bergen

12:15

Speed-dating ledet av Maria Brandsøy, Leverandørutvikler Maritim Forening Sogn og Fjordane

13:10

Lunsj

14:00

Speed-dating (forts.)

14:50

Oppsummering

15:00

Slutt – ev. mulighet for oppfølgingsmøter

Contact Information:

Trond Strømgren

Subsea Innovator
+47 402 98 729
trond.stromgren@gcesubsea.no