Olje og Gass Møter Havbruk

Vi inviterer til seminar med fokus på internasjonale muligheter innenfor havbruk ut over lakseoppdrett, og legger spesiell vekt på hvordan norsk kompetanse er relevant i oppdrett av ulike marine arter over hele verden.

22Nov
22 November 2017, 09:00 – 12:30
160421 Havbruk 2 - Merder.jpg

Blant foredragsholderne er tidligere Asia-direktør i Innovasjon Norge, Ole Henæs, og oppdrettspioneren Bjørn Myrset som har lang erfaring fra ulike oppdrettsarter både innenlands og utenlands.

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for medlemmer av GCE Subsea og NCE Seafood Innovation Cluster.

Påmelding

Påmelding til Anders Kalleberg, Deloitte, e-post: akalleberg@deloitte.no.

Seminaret arrangeres i samarbeid med

   
 
Location:

Vitensenteret 2 etg., Thormøhlens Gate 51, 5006 Bergen, Norway

Programme:

09:00

Velkommen og introduksjon, Gunnar Buvik, GCE Subsea

09:15

Oppdrett i et internasjonalt perspektiv, Jan Erik Øksenvåg, Kontali Analyse

09:45

Behov for kunnskap og teknologi, Bjørn Myrseth, oppdrettspioner

10:15

Muligheter, behov og virkemidler i det asiatiske markedet, Ole Henæs, Innovasjon Norge Hanoi

10:45

Paneldebatt og spørsmålsrunde

11:15

Mat og mingling

12:30

Slutt

Contact Information:

Gunnar Buvik

Business Development Manager
+47 905 61 215
gunnar.buvik@gcesubsea.no

Om prosjektet

Olje og gass møter havbruk er et samarbeidsprosjekt mellom GCE Subsea og NCE Seafood Innovation Cluster med Deloitte som prosjektleder.

Prosjektet er sponset av Hordaland Fylkeskommune.