Blue Growth workshop

GCE Subsea, NCE Seafood Innovation Cluster og Horisont Vest inviterer til en hands-on workshop med Borregaard om hvordan de har kommet i posisjon og hva som må til for å vinne H2020 finansiering.

27Nov
27 November 2017, 09:00 – 14:00
160421 Havbruk 2 - Merder.jpg

I 2018-2019 skal det gjennom EUs Blue Growth program finansieres store innovasjonsprosjekter innen relevante tema som:

  • Bærekraftig høsting av marine biologiske ressurser
  • Bærekraftig europeisk akvakultur 4.0: ernæring og oppdrett
  • Flerbruk av det marine havrommet, offshore og nær-kyst: pilot demonstrasjoner

Til denne workshopen kommer bl.a. Borregaard's teknologidirektør Gudbrand Rødsrud for å fortelle om deres erfaringer og hva som må til for å vinne frem til finansiering i store EU-satsinger.

Har du konkrete prosjektideer fyll gjerne ut skjemaet H2020 “Project outline” (word) og ta det med deg til workshopen.

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er åpent og gratis for medlemmer og partnere av GCE Subsea og NCE Seafood Innovation Cluster. Presentasjonene vil bli holdt på engelsk.

Påmelding

Påmelding i påmeldingsskjema nederst på siden innen fredag 24. november kl. 12.00.

Workshopen er organisert i samarbeid med Horisont Vest og

   
Location:

Vitensenteret 2 etg., Thormøhlens Gate 51, 5006 Bergen, Norway

Availability:

Event has passed

Programme:

09:00

Aktuelle utlysninger fra EUs Blue Growth program og konkrete prosjektmuligheter, foredragsholder tbc og Poppy Kalesi, EU rådgiver GCE Subsea og NCE Seafood Innovation Cluster

09:30

EUs SMB-instrumentet og Fast Track to Innovation, Karianne Kojen Andersen, Innovasjon Norge

10:00

Borregaards EU strategi – Hvordan vi har kommet i posisjon og hva som må til, Gudbrand Rødsrud, teknologidirektør, Borregaard

12:00

Lunsj

13:00

Samtaler med bedrifter som har konkrete prosjektideer

14:00

Slutt

Contact Information:

Poppy Kalesi

EU Advisor
+47 913 35 951
poppy.kalesi@gcesubsea.no