HAVlunsj – Integrert miljøovervåking i havet

Vi inviterer til HAVlunsj med temaet integrert miljøovervåking i havet.

16Nov
16 November 2017, 11:30 – 12:30
Illustration Statoil IMR, Photo Statoil LoVe_comp.jpg

Statoil LoVe Node 1

Bærekraftig utnyttelse av havet og vekst i strandsonen er begge høyt oppe på den politiske agendaen for tiden. Dette vil kreve en dypere forståelse av de marine økosystemene, blant annet gjennom bedre overvåking. Sistnevnte må kunne gi nødvendig bakgrunn for beslutninger og for å løse potensielle interessekonflikter.

En slik utfordring krever en revolusjon i hvordan vi overvåker havet og kystsonene, og her er det behov for mye innovasjon. Denne revolusjonen åpner store muligheter for kreative SMBer som utvikler løsninger for overvåking i havet og andre relaterte tjenester.

BTO Nyskapingsparken og de tre havklyngene GCE Subsea, NCE Seafood Innovation og NCE Maritime Cleantech står bak OIA – Ocean Industries Accelerator. Som en del av opplegget for OIA arrangeres det månedlig en HAVlunsj i Mellomrommet på BTO Nyskapingsparken.

Program

Foredrag (på engelsk): «Blue growth and needs for coastal monitoring: an opportunity for service-based and technology-targeted SMEs”, Dominique Denis F. Durand (PhD), CEO i COVARTEC og senior forskningsrådgiver ved Uni Research.

Det vil bli servert lunsj under foredraget.

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding

Påmelding på BTO sin Facebook-side innen onsdag 15. november kl. 12.00.

HAVlunsjen arrangeres i samarbeid med

Location:

Vitensenteret 2 etg., Thormøhlens Gate 51, 5006 Bergen, Norway

Contact Information:

Gunnar Buvik

Business Development Manager
+47 905 61 215
gunnar.buvik@gcesubsea.no

OIA

Ocean Industries Accelerator (OIA) er et innovasjonsmiljø for selskaper innen havnæringene. OIA består av en egen kontorfløy med et energisk innovasjonsfelleskap lokalisert på Marineholmen, med tilgang til et faglig spennende og sosialt miljø.

Her kan gründere utveksle erfaringer og bygge nettverk med andre gründere og aktører innen havnæringene.