Kurs i prosjektutvikling

Vi inviterer til kurs i prosjektutvikling for å hjelpe deg å finne og søke på de rette tilskuddsordningene slik at du kan realisere dine beste prosjekter.

21Aug
21 August 2017, 09:00 – 15:30
160406 Kurs i prosjektutvikling_web.jpg

Kurs i prosjektuvikling 2016

Det finnes en rekke støtteordninger for bedrifter som jobber med forskning, utvikling og innovasjon. I kurset vil vi hjelpe bedrifter med å velge de mest relevante støtteordningene for eget prosjekt, samt tenkte utvikling av prosjektportefølje.

Kurset basere seg på konkrete eksempler og erfaringer. Det er en fordel om deltakerne har med seg en egen idé eller et prosjekt i tidlig fase som de ønsker å realisere. Kurset blir en kombinasjon av forelesing, diskusjonsoppgaver og arbeid med eget prosjekt. Det er positivt om deltakerne kort kan presentere eget prosjekt for gjensidig læring, men dette er ikke et krav. 

Hjelp til å søke på nye 3.1 Milliarder til Innovasjonsprosjekt

Både Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge lyser ut rekord-beløp i støtte til Innovasjonsprosjekter i næringslivet i år. Innovasjon Norge har løpende søknadsfrist, og programmet Innovasjonskontrakt (tidligere IFU) er spesielt relevant for mange mindre bedrifter.

Forskningsrådet lyser her ut sine midler gjennom åtte programmer, alle med søknadsfrist 11. oktober. Det er mulig å sende inn skisse innen 30. august. GCE Subsea vil bistå alle kursdeltakere som har relevante prosjekt med å sende inn både skisse og endelig søknad uavhengig av program.

Om kursleder

Kurset blir gjennomført av Jon Oddvar Hellevang, Senior Subsea Innovator i GCE Subsea. Hellevang har skrevet og evaluert en rekke FoUI-prosjekter og var blant annet prosjektleder for GCE Subsea søknaden som ble innvilget. Hellevang har jobbet med anvendt utvikling i skjæringspunktet mellom industri og forskning i mange år. En stor fordel med veiledning fra GCE Subsea er uavhengig valg av program i en stor jungel av støtteordninger som kan være vanskelig for bedrifter å orientere seg i.

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for GCE Subsea medlemmer og partnere. Det er mulig å jobbe med egen søknad og få mer individuell oppfølging etter lunsj for de som ønsker det.

Her blir det også mulighet for en-til-en møte med representant for Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og GCE Subsea.

Les mer om medlemskap i GCE Subsea.

Påmelding

Påmelding innen torsdag 17. august kl.12:00. Bruk påmeldingsskjema nederst på siden.

Location:

Vitensenteret 2 etg. (Konferanserom A), Thormøhlens Gate 51, Bergen

Availability:

Event has passed

Programme:

09:00

Innledning

09:05

Presentasjonsrunde av deltakerne

09:20

Kjennetegn ved en god søknad

09:40

Arbeid med eget prosjekt - Formulering av verdi og hovedmål

09:55

Pause

10:10

Skrivetips og evalueringskriterier

10:35

Arbeid med eget prosjekt - Illustrasjon og struktur

10:50

Pause

11:05

Når og hva bør du søke på – Strukturering av FoUI-prosjektportefølje

11:30

Evaluering av eget prosjekt mot ulike støtteordninger

11:40

Deltakerne presenterer resultater (valgfritt)

12:00

Lunsj

12:30

Mulighet for innspill og jobbing med eget prosjekt

15:30

Slutt

Contact Information:

Jon O. Hellevang

Senior Subsea Innovator
+47 988 48 828
jon.hellevang@gcesubsea.no