Frokostseminar - Havvind

Vi inviterer til frokostseminar hvor NORCOWE vil presentere noen av resultatene fra sin 8-årige forskning på området. Data fra målekampanjer og avansert måleutstyr vil være tilgjengelig for fremtidige forskningskampanjer og testing av meteorologiske og oseanografiske forhold.

24Aug
24 August 2017, 08:00 – 11:00
Offshore-wind-farm-001.jpg

Mange olje- og gassbedrifter ser på havvind som et interessant marked. Det foregår mye under vann på en offshore vindpark, med mange behov for målinger og overvåking av strøm, korrosjon, utvasking, slitasje, groe etc. – akkurat som for en oljeplattform.

GCE Subsea og NORCOWE har et samarbeid hvor man ser på hvordan man kan utnytte den samlede kompetansen mellom de to organisasjonene med formål om å bidra til økt verdiskaping innenfor havvind. Det legges spesiell vekt på å stimulere til samarbeidprosjekter mellom industrien, FoU og akademia.

Seminaret vil også vise noen eksempler på olje- og gassbedrifter som har kommet seg inn på havvindmarkedet, og i tillegg vil Statoil si litt om markedsmulighetene for norske olje- og gassbedrifter innen havvind.

Etter seminaret blir det en demonstrasjon av en mobil bevegelsesplattform som er tilgjengelig for testprosjekter der man ønsker å simulere bevegelser i sjø.

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding

Påmelding i påmeldingsskjema nederst på siden innen onsdag 23. august.

Frokostseminaret arrangeres i samarbeid med

   
Location:

Universitetet i Bergen, Store Auditoriet, Thormøhlens Gate 55, Bergen

Availability:

Event has passed

Programme:

08:00

Registrering og frokost

08:30

NORCOWEs viktigste prosjekter og resultater, Kristin Guldbrandsen Frøysa, CMR

08:50

1. Data fra NORCOWEs målekampanjer - hva finnes og hva kan de brukes til? Joachim Reuder, UIB. 2. Måleutstyr hos Universitetet i Bergen (UiB) og CMR for oseanografi, meteorologi og bevegelseskompensasjon, Joachim Reuder, UiB og Tom Kjøde, CMR

09:25

Pause

09:45

Resultater fra NORCOWE med kommersielt potensiale for leverandørindustrien, Stian Anfinsen, CMR

10:05

Statoil – Status offshore vind – muligheter for norsk leverandørindustri i driftsfasen, Andrea Eugster, Statoil

10:35

Crossover mot havvind, Gunnar Buvik, GCE Subsea

10:50

Demo av mobil stabiliseringsplatform for de som er interessert

11:00

Slutt

Contact Information:

Gunnar Buvik

Business Development Manager
+47 905 61 215
gunnar.buvik@gcesubsea.no

OM NORCOWE

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) har nylig avsluttet et åtte års forskningsprogram.

Med CMR som vertskapsorganisasjon har NORCOWE vært et flerfaglig ressurssenter for utnyttelse av havvind som en naturlig og bærekraftig energikilde.

Forskningspartnerne har bestått av Christian Michelsen Research (CMR), Uni Research (Uni), Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Agder (UiA), Universitetet i Stavanger (UiS) og Aalborg Universitet (AAU).