Horisont 2020-seminar: Fremtidens energiprosjekter

Jobber du med prosjekter innen fornybar energi? Dette Horisont 2020-seminaret gir deg en oversikt over hvilke muligheter som finnes for støtte fra EU, mulighet til å møte aktuelle partnere fra forskning og industri, og gode tips for hvordan du kan gå frem.

8Jun
8 June 2017, 10:00 – 13:00
horizon2020_2.jpg

Møtet er spesielt relevant for deg som jobber med prosjekter innen offshore vind, geotermisk energi og tidevannskraft.

Program

10:00 Velkommen med introduksjonsrunde

10:15 Samarbeidsprosjekter i Horisont 2020: Aktuelle utlysninger,  Marianne Haavardsholm Aandahl og Mari Lyseid Authen, nasjonale kontaktpunkt for energi i Horisont 2020 i Norges Forskningsråd

11:00 SMB-instrumentet: Muligheter for små og mellomstore bedrifter innen energi ved Karianne Kojen Andersen, Innovasjon Norge

11:15 Hvem kan hjelpe med hva? Gisle Nondal, GCE Subsea, Karianne Kojen Andersen, Innovasjon Norge, Marianne Haavardsholm Aandahl og Mari Lyseid Authen, Norges Forskningsråd

11:30 Avsluttende appell ved klyngrepresentant

11:35 Felles lunsj og speed-dating.  Her kan du få svar og finne partnere innen offshore vind, geotermisk energi og tidevannskraft

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding

Påmelding hos Bergen Teknologioverføring (BTO).

Seminaret arrangeres av

Location:

Bergen Teknologioverføring, Thormøhlens Gate 51, Bergen

Contact Information:

Gisle Nondal

R&D Manager
+47 957 71 846
gisle.nondal@gcesubsea.no