Frokostseminar – Garantier – null eller gull verdt?

Vi inviterer til frokostseminar om offshorekontrakter og andre kjøpskontrakter som inneholder garantiklausuler. Seminaret passer for daglig ledere, økonomisjefer og andre som jobber med kontrakter og garantier.

23May
23 May 2017, 08:30 – 10:30
Contract_avtale.jpg

Advokatfirmaet Thommessen vil gjennomgå bruk av tredjepartsgarantier i forbindelse med NF 2015. I tillegg til garantier som stilles av bank eller forsikringsselskap vil de gå nærmere inn på bruken av garantier fra morselskap og tilknyttede selskap.

Her er det viktig å ha en grunnleggende forståelse for muligheter og fallgruver. Dette er ikke dagligdags pensum, ikke desto mindre viktig å ha kontroll på, særlig hvis det smeller.

De vil også komme med praktiske råd og vink knyttet til utforming og forhandling av garantier, og hvordan garantiene kan brukes og blir håndhevet.

DNB vil gi en redegjørelse for garantistillelse som ledd i kredittvurdering og om håndtering av krav under bankgarantier. De vil også gi en oversikt over hvilke garantiprodukter som tilbys. 

PWC vil gjennomgå hvordan kontrakts- og garantiforpliktelser håndteres regnskapsmessig.

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er åpent for alle og gratis for GCE Subsea partnere, medlemmer og studenter. For alle andre er deltakeravgift kr. 750,- betalt ved påmelding.

Begrenset antall plasser – førstemann til mølla.

Medlemmer må logge seg på sin brukerkonto før registrering for å delta gratis. Hvis du ikke allerede har en personlig brukerkonto, gå til create an account.

Les mer om medlemskap i GCE Subsea.

Påmelding

Påmelding i påmeldingsskjema nederst på siden innen mandag 22. mai kl. 12.00.

Frokostseminaret arrangeres i samarbeid med

 

 

Location:

Advokatfirmaet Thommessen, Vestre Strømkaien 7, Bergen

Availability:

Event has passed

Programme:

08:30

Frokost/mingling

09:00

Introduksjon

09:05

Bruk av tredjepartsgarantier i forbindelse med NF 2015. Bruken av garantier fra morselskap og tilknyttede selskap. Utforming og forhandling av garantier,Trond Hatland og Jan Brudvik, Advokatfirmaet Thommessen

09:35

Garantistillelse som ledd i kredittvurdering. Håndtering av krav under bankgarantier, Mike Chalaris og Magdalena Støldal, DNB

10:00

Regnskapsmessig håndtering av kontrakts- og garantiforpliktelser, Marius Kaland Olsen , PWC

10:30

Slutt

Contact Information:

Gunnar Buvik

Business Development Manager
+47 905 61 215
gunnar.buvik@gcesubsea.no

Further reading
Work Processes