NCE Subsea årsrapport 2013

Årsrapport for 2013 er nå tilgjengelig. Her kan du lese om prosjekter og aktiviteter i NCE Subsea.

Published: 30 April 2014

I årsrapporten beskriver vi aktiviteter innen våre fire virksomhetsområder; Kampen om kompetansen, Videreutvikle forretningspotensial, Bedre markedsorientering og Styrke innovasjon.

GCE-søknad sentralt i 2013

Høsten 2013 etablerte styret en arbeidsgruppe som jobbet med utformingen av vår GCE-søknad. Å få status Global Centre of Expertise vil være av stor betydning, ikke bare for utviklingen av dagens klynge, men for utviklingen av norsk subseaindustri. NCE-programmet utløper for vår del i 2016, og det har vært viktig å se på hvordan vi kan opprettholde fasilitatoraktiviteten i et lengre tidsperspektiv.

Vår ambisjon er at NCE Subsea skal bli en samlende og utøvende organisasjon for subseamiljøene i Norge, og at norsk subseanæring oppfattes som et globalt kunnskapsnav.

Siden oppstart i 2006 har NCE Subsea etablert seg som en regional klynge, med forankring i Bergensregionen. For subseaklyngen ligger det et betydelig potensial i mer organisert og strukturert samarbeid med andre deler av norsk subseaindustri.

Last ned NCE Subsea årsrapport 2013 (pdf). Du kan også få tilsendt en kopi av årsrapporten, ta kontakt på post@ncesubsea.no.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon, kontakt Branding Manager Heidi Skålevik, heidi.skalevik@ncesubsea.no eller på telefon 916 31 450.