Trond Olsen takker av

NCE Subsea har både som fasilitator og klynge utviklet seg betraktelig siden jeg ble ansatt som leder av NCE Subsea med første arbeidsdag 14. august 2006.

Published: 20 December 2013


/ CEO Trond Olsen takker av etter 7,5 år i NCE Subsea, og utallige messer og konferanser. Klikk på bildet for å se hele bildet.

Fasilitatoren skal ikke påta seg æren for utviklingen i klyngen, men vi håper og tror at vi har gitt verdifulle bidrag underveis. En ting jeg tror vi har lykkes bra med er å øke bevisstheten, både blant næringsliv og privatpersoner, om klyngens eksistens og kompetanse - regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette har bidratt til å styrke klyngens vertskapsattraktivitet.

CCB er verdens største subseabase. Jeg vet det, for jeg har vært nær sagt alle steder i verden hvor det drives subseaaktiviteter i stort de siste syv årene. Norge er verdens ledende nasjon på subseateknologi, -produkter og -tjenester. Jeg har hele tiden hatt som mål at fasilitatoren også skal være verdensledende på det den gjør. Det fikk vi bekreftet gjennom sertifiseringen ’Gold Label Cluster Management Excellence’. Med 100 prosent score på alle evalueringsparametre fikk vi dokumentert at vi er blant de aller beste i verden på det vi gjør – å tilrettelegge og gjennomføre viktige aktiviteter for klyngen. Spesielt ble det fremhevet de omfattende og inkluderende strategiprosessene vi har hatt i klyngen. Disse har virkelig skapt grobunn for samhandling mellom aktørene.

For meg personlig har jobben som leder av NCE Subsea vært svært motiverende og utviklende. Jeg har lært utrolig mye, har utviklet et betydelig globalt nettverk og økt min forståelse for betydning av samhandling og innovasjon. Jeg har trasket gjennom utallige messehaller, konferansesaler, flyplasser og hoteller verden over – alt med en målsetting om å bidra til utvikling av klyngen. Det har vært givende, så og si hvert eneste minutt.

Det første, og kanskje viktigste, prosjektet vi bidro til å få igjennom, var etableringen av subsea bachelorutdanningen ved Høgskolen i Bergen. Det har vært et referanseprosjekt for klyngesamarbeidet hele tiden og vi i fasilitatoren har jevnlig fulgt opp med aktiviteter og støtte til studentene. Det er en personlig ære for meg når lederen for Linjeforeningen Bunnsolid denne uken kom på besøk for på vegne av alle studentene å takke for det jeg har bidratt med ovenfor dem.

Det er mye jeg har satt stor pris på. Viktigst av alt har vært mine medarbeidere i fasilitatoren. De har vært kilde til inspirasjon, motivasjon og læring. Selv om jeg er den som har vært mest synlig og målbåret våre aktiviteter utad, er det godt samarbeid med alle i fasilitatoren som har brakt oss der vi er i dag. Det har også Styret gjennom alle år bidratt betydelig til. Da jeg begynte hadde NCE Subsea et styre på 17 personer. Jeg ba om å få et operativt styre og fikk så ett på 22 personer. Etter to år stolte man såpass på hverandre, og meg, at man fikk på plass et styre på syv-åtte. Så kompetente styremedlemmer og styreledere som jeg har hatt i NCE Subsea unner jeg alle som er i en slik posisjon. Rosende omtale både fra NCE-programledelse, styret og medarbeidere under en middag for to uker siden gjør det ikke mindre vemodig å slutte.

Jeg har satt utrolig stor pris på alle tilbakemeldinger, positive og negative, vi har fått gjennom årene. De positive har vært i betydelig flertall. Tilbakemeldinger har vært vår primærkilde til forbedring. Åpen, ærlig og direkte kommunikasjon har vært vår metode for å bygge tillit. Høyt tempo og relevante aktiviteter har vært vårt veivalg for å bidra til utvikling. Synliggjøring av resultater og klyngens kompetanse har vært vårt virkemiddel for å oppfylle visjonen om at NCE Subsea skal være internasjonalt anerkjent som verdens ledende undervannsteknologimiljø.

Selv om jeg nå fratrer rollen som leder av NCE Subsea vil jeg fortsatt ha en rolle i det viktige arbeidet som pågår med å sikre NCE Subsea opptak i programmet ’Global Centres of Expertise’. Dette vil bidra til nok et ambisjonsløft, ytterligere ressurser og et lengre tidsperspektiv for utvikling av klyngen. Teamet som jobber med denne prosessen er satt sammen av noen av de beste vi har jobbet med gjennom syv år. Jeg tror vi har en realistisk mulighet for å bli tatt opp. Ved tilbakeblikk ser jeg at svært mye av det vi har gjort har bygget opp om og understøtter en GCE-status.

Vi holder stengt fra 23. desember. Andre januar er teamet tilbake på jobb, da under ledelse av Heidi Skålevik, frem til Owe Hagesæther tiltrer første mars. Jeg ønsker klyngeaktørene og fasilitatoren lykke til med arbeidet for å videreutvikle klyngen og opptak i Global Centres of Expertise-programmet.

Med dette vil jeg takke for meg, og på vegne av oss alle i NCE Subsea ønske dere riktig god jul og godt nytt år.

Med vennlig hilsen

Trond Olsen
CEO
NCE Subsea