Prisvinner med subsea-ambisjoner

APIteq vant prisen Beste investorpresentasjon i forretningsutviklingsprogrammet Subsea First Step. Vinneren ønsker nå å ta sin unike avbildings- og visualiseringsteknologi subsea.

Published: 26 November 2013

- Vi har svært gode erfaringer med programmet og er sikker på at alle bedrifter vil ha nytte av å delta, sier Per Erik Berger, CEO i APIteq. Subsea First Step var godt strukturert og ga mye lærdom og flere aha-opplevelser. Vi fikk med oss mye generisk kunnskap og lærdom som vi vil bruke i andre sammenhenger i bedriften.

- Vi har for eksempel allerede endret måten vi presenterer eksisterende produkter på, sier Berger. Vi vil definitivt og utvetydig anbefale andre å delta.

Subsea neste

APIteq leverer i dag avbildings- og visualiseringsløsninger for topside-anlegg. Etter flere forespørsler har de startet å se mot subseabransjen. - Deltakelsen i Subsea First Step har gjort at vi er forsterket i troen på at det er et stort marked for oss i subseaindustrien, sier Berger.

Bedriften har jobbet aktivt med teknologiutvikling siden 2010. - Vi har gode erfaringer med offentlige finansieringsordninger som Skattefunn, IFU og DEMO 2000. Vi hadde aldri fått til dagens løsninger uten slik støtte og gode samarbeidspartnere, fortsetter Berger. Planen er å starte en detaljert konseptstudie i år for så å gjennomføre et treårig utviklingsprosjekt fra 2014.

- Prisen Beste investorpresentasjon ble gitt etter kriteriene gjennomføringsevne, markedspotensial og innovasjonshøyde, sier Jon O Hellevang, fasilitator i NCE Subsea. En jury bestående av sponsorer og programeiere var enig om at APIteq ga den beste presentasjonen av sin forretningside.

Hellevang fremhever at vinneren har god risikoforståelse og bra oversikt over mulige konkurrenter. - Begge disse elementene er typisk en svakhet for mange gründere i en tidlig fase, sier Hellevang.

Spill- og visualiseringsselskapet Henchman & Goon vant prisen for Beste progresjon gjennom programmet.

Gode innspill fra studenter og mentorer

Hver av de fem deltakende bedriftene hadde tre studenter med seg gjennom programmet, og en rekke ressurspersoner bidro med innspill på ulike områder. Deltakerne fra APIteq sier det var svært nyttig å få innspill på marked og andre aspekter i forretningsplanen i et slikt program.

Berger fremhever at studentene var kunnskapsrike og veldig nyttige sparringspartnere gjennom programmet. APIteq vurderer også å tilby master oppgave til to av studentene som deltok i programmet.


Om APIteq

APIteq har siden oppstart i 2005 levert avbildings- og visualiseringsløsninger for topside-anlegg. De har per i dag 12 ansatte og seks personer som jobber for dem hos ekstern samarbeidspartner. I dag tilbyr APIteq 360° 100Megapixel panoramabilder med mulighet for presis 3D måling. Se Demovideo VAM

For mer informasjon se www.apiteq.com

Om Subsea First Step

Subsea First Step gir fem selskaper bistand til å utvikle en levedyktig forretningsplan med støtte fra høyt kvalifiserte ressurspersoner. Deltakerne får praktisk opplæring i innovasjonsmetoder og -verktøy. Selskapene får presentere egen forretningsplan for mulige investorer og kunder.

For mer informasjon om Subsea First Step