Søk midler til ditt prosjekt

NCE Subsea har prosjektmidler tilgjengelig for våre partnere og medlemmer. Midlene kan brukes i tidligfase prosjekter, og er bare tilgjengelig gjennom NCE Subsea. Vi oppfordrer deg til å søke støtte for å utvikle din idé til prosjekt.

Published: 21 October 2013

Prosjektstøtte tildeles fortløpende til relevante prosjekter, så her gjelder det å søke så snart som mulig. Prosjektsøknader som skal behandles i inneværende år må være fremmet til NCE Subsea innen mandag 2. desember.

Du kan søke midler til

  • Teknologiutviklingsprosjekter
  • Tiltak for å fremme produkt- og/eller leveransesamarbeid
  • Tiltak for å internasjonalisere små og mellomstore bedrifter (SMB)
  • Utviklingsprosjekter i samarbeid med internasjonale partnere
  • Kompetansehevende prosjekter

Gå til mer informasjon om midler til prosjektutvikling i NCE Subsea (nytt vindu). Her finner du informasjon om hvordan midlene kan brukes, hvem som kan søke, hvilke prosjekter vi ikke kan støtte og hvordan vi faglig kan støtte ditt prosjekt.

Ta gjerne kontakt før du søker støtte, slik at vi kan hjelpe deg med søknaden din.

For spørsmål eller veiledning kontakt Tom Eriksen, Senior Subsea Innovator, tom.eriksen@ncesubsea.no eller telefon 934 05 446.

Alle søknader skal fremsendes til post@ncesubsea.no, på eget søknadsskjema (word).