Bli en attraktiv arbeidsgiver

Mandag 14. oktober er det subsea-fagdag på Høgskolen i Bergen, avdeling Straume. Dette skal være en møteplass for bedrifter og bachelorstudenter i undervannsteknologi.

Published: 10 October 2013

Tid: Mandag 14. oktober klokken 09.00 – 12.00
Sted: Høgskolen i Bergen, avdeling Straume, Smålonane 2, Straumeparken

Til våren skal førsteårsstudentene ved subsealinjen på Høgskolen i Bergen ut i praksis. Å ha subsea-studenter i praksis gir bedrifter en god kombinasjon av egen erfaring og studentenes kunnskap.

Gjennom praksisperioden blir student og bedrift kjent med hverandre, og flere studenter har blitt tilbudt ansettelse i praksisbedrifter etter endte studier. At bedriften fokuserer på utvikling ved aktiv satsing på utdanning og rekruttering gjør den også mer attraktiv som arbeidsgiver.

- Vi ser at bedrifter som ønsker å ansette ingeniører i undervannsteknologi har stor nytte av jevnlig kontakt med studentene, sier Dagfinn Blehr, studiekoordinator for subsealinjen på Straume. Det er en tydelig sammenheng mellom antall studenter en bedrift har hatt i praksis og ansettelser ved endt studieløp.

I tillegg til praksisperioden på 17 dager første studieår, skal studentene mot slutten av studiet skrive sine bacheloroppgaver. Mange velger da oppgaver relatert til praksisbedriften hvor de kjenner både problemstillinger og kontaktperson. Gjennom godt samarbeid om oppgaven får bedriften belyst egne aktuelle prosjekter og samtidig koblet dette mot ny kompetanse.

Hvem deltar på fagdagen?

Fagdag undervannsteknologi er for bedrifter som har hatt studenter i praksis, eller planlegger å ha det i kommende periode. Fagdagen skal synliggjøre muligheter for samarbeid mellom studenter og bedrifter på ulike stadier i utdanningsløpet. Nye bedrifter som ønsker å tilby praksisplasser for studenter vil ha stort utbytte av å delta.

Studenter på alle klassetrinn ved bachelorstudiet  undervannsteknologi – drift og vedlikehold er invitert. Studentene får mulighet å bli kjent med bedriftene, gå i dialog om praksisplass, sommerjobb, semester- og bacheloroppgaver, og jobbmuligheter etter endte studier.

Gå til program og mer informasjon om Fagdag undervannsteknologi 2013.

Mer informasjon

For spørsmål om fagdagen, kontakt Branding Manager i NCE Subsea, Heidi Skålevik, heidi.skalevik@ncesubsea.no eller telefon 916 31 450.

Ønsker du mer informasjon eller kan du tilby praksisplasser for studenter i undervannsteknologi? Ta kontakt med Studiekoordinator for Bachelorstudiet i undervannsteknologi – drift og vedlikehold, Dagfinn Blehr på dagfinn.blehr@hib.no, telefon 55 58 71 07 eller mobil 907 57 038.