Rekordmange jenter på subsea-linjen

Det er rekordmange jenter i kullet ved årets opptak til Bachelorstudiet i Undervannsteknologi – drift og veldikehold. Ingen ingeniørlinjer på Høgskolen i Bergen har en høyere kvinneandel.

Published: 30 September 2013

- Subsea-utdanningen på Straume er ikke bare den vanskeligste ingeniørutdanningen i Norge å komme inn på, den tiltrekker seg også flere jenter enn andre ingeniørstudier på Høgskolen i Bergen, sier Trond Olsen, CEO i NCE Subsea.

- Vi ser at dess vanskeligere studiet er å komme innpå, jo mer attraktivt er det for jenter å søke opptak.

Det var totalt 903 søkere til utdanningen på Straume i år. Bare 62 studenter fikk tilbud om plass, av disse var 27 jenter. Studiet krever det høyeste karaktersnittet på Høgskolen i Bergen, med en poenggrense på 56,8 ved årets ordinære opptak.

Møte med etterspurt kompetanse

Mandag 14. oktober inviterer Høgskolen i Bergen, Linjeforeningen Bunnsolid og NCE Subsea til møteplass for bedrifter og studenter i undervannsteknologi. Bedrifter som ønsker å ansette ingeniører i undervannsteknologi har stor nytte av jevnlig kontakt med studentene. Gå til mer informasjon og program for Fagdag undervannsteknologi (nytt vindu).


Om Subsea-utdanningen

Bachelor-studiet i Undervannsteknologi – drift og vedlikehold på Høgskolen i Bergen er en unik utdanning; dette er den eneste subsea-spesifikke bachelorutdanningen i Norge. Studieprogrammet har en fagkombinasjon spesielt rettet motdrift og vedlikehold innen oljevirksomheten.

NCE Subsea var en pådriver for etableringen av bachelorlinjen ved Høgskolen i Bergen i 2007, i tett samarbeid med regional industri. Subsealinjen på HiB avdeling Straume er blitt den mest søkte linjen på Høgskolen i Bergen, og den ingeniørutdanningen i Norge som det er vanskeligst å komme inn på.

Høye søkertall og et stramt arbeidsmarked gjorde at Høgskolen i Bergen høsten 2013 etablerte bachelorstudiet i Undervannsteknologi i Florø. Undervisningen er lagt til Florø, og er nært knyttet opp til det lokale næringslivet der. NCE Subsea har bidratt også i etableringen av dette studiet.