NCE Subsea søker CEO

NCE Subsea er en anerkjent og sertifisert fasilitator for en verdensledende subseaklynge med basis i et høyt antall medlemsbedrifter og kompetanseaktører. Vi søker nå en CEO som kan videreutvikle klyngen og lede arbeidet med å gjøre NCE Subsea til en internasjonalt anerkjent merkevare som samler og fremmer det norske subseamiljøet.

Published: 25 September 2013

Stillingen byr på muligheter og utfordringer som går utover ordinær forretningsdrift - lokalt, nasjonalt og globalt. Du vil få en selvstendig rolle som leder av en organisasjon der dine ideer og initiativ vil være synlige og du vil fronte en industri av stor betydning, med spennende teknologiske og strategiske utviklingsmuligheter.

CEO NCE Subsea er en posisjon som krever gode ledelse- og kommunikasjonsevner, både innad i klyngen og eksternt mot industri, organisasjoner og medier. Fokus er rettet mot fire strategiske utviklingsområder: vinne kampen om kompetansen, videreutvikle forretningspotensial, styrke innovasjon og bedre markedsorientering.

NCE Subsea er posisjonert for å søke status som ”Global Center of Expertise” (GCE). CEO vil ha hovedansvar for planlegging og gjennomføring av tiltak som styrker posisjonen og sikrer opptak.

Vi forventer at søkere har omfattende erfaring fra olje- og gassindustrien, med et velutviklet nettverk nasjonalt og internasjonalt. Det er en stor fordel om du har kjennskap til forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner, offentlige myndigheter og virkemiddelapparat.

Mer informasjon om ansvar og oppgaver er beskrevet i stillingsbeskrivelsen (pdf).

Kontorsted er Ågotnes. Kvinner oppfordres til å søke. Ved spørsmål om stillingene kontakt CEO Trond Olsen, telefon 481 08 864.

Søknadsfrist 18. oktober. Kort søknad og CV sendes til trond.olsen@ncesubsea.no.


Om NCE Subsea

I 2006 ble subseaklyngen i Hordaland gitt status Norwegian Centre of Expertise (NCE). NCE Subsea skal forsterke innovasjonsaktivitet, høyne internasjonalt engasjement og øke kapasitet, konkurransekraft og verdiskaping hos de ulike aktørene i klyngen, og i klyngen som helhet.

Visjon for subseaklyngen er å være internasjonalt anerkjent som verdens ledende miljø for undervannsteknologi. Vi arbeider innen fire strategiske utviklingsområder; vinne kampen om kompetansen, videreutvikle forretningspotensial, styrke innovasjon og bedre markedsorientering.

I 2013 ble NCE Subsea tildelt Gold Label for Cluster Management Excellence.