Trenger du penger?

Har du en god ide, men mangler startkapital? Trenger du midler til et nytt prosjekt i bedriften? Da er Sparebanken Vest/VNR-fondet din mulighet.

Published: 18 September 2013
Et rekordbeløp ble fordelt på gode inntektsskapende tiltak i 2012. Kanskje er det nettopp din bedrift eller ditt prosjekt som får støtte denne gangen? 
 
Hvem får støtte?
 
VNR forvalter hvert år et gavebeløp fra Sparebanken Vest. Midlene skal gå til regional næringsutvikling, til bedrifter som er etablert eller er under etablering i Fjell, Sund og Øygarden, eller prosjekter som er relatert til regionen.
 
I bedømmelsen blir det lagt vekt på at tiltakene bidrar til effekter som økt nyskaping, miljøforbedringer, nye produksjonsmetoder, kostnadsbesparelser, nye arbeidsplasser, samspill mellom skole og næringsliv, eksport og internasjonalisering eller profilering av regionen.
 
Les mer om SPV/VNR-fondet (nytt vindu).
 
Slik søker du
 
Send søknad til Vest Næringsråd, PB 199, 5342 Straume. Mrk. Sparebanken Vest – VNR fondet. Legg ved prosjektbeskrivelse, budsjett og regnskap (om mulig). 
Søknadsfrist er mandag 23. september

Mottakerne offentliggjøres på VNRs høstfest 7. november. Meld deg på høstfesten 2013 (nytt vindu).