Flying start for ny kollega

Anne-Grethe Solbakk er vår nye kollega i NCE Subsea. Hun begynte i stillingen som Events Manager mandag 2. september.

Published: 16 September 2013

Anne-Grethe går inn i stillingen med ansvar for gjennomføring og tilrettelegging av arrangementer i klyngen, samt kontordrift, regnskap og økonomi. Hun vil også få ansvar for prosjektoppfølging i NCE Subsea.

Subseaindustrien er en ny arena for Anne-Grethe, og hun fikk en super start med første arbeidsuke på NCE Subsea fellsstand under Offshore Europe i Aberdeen.

– Dette var en veldig spennende start for meg, med god introduksjon til bransjen og møter med flere av partner- og medlemsbedriftene jeg skal jobbe med fremover, sier Anne-Grethe.

Solid erfaring

Anne-Grethe har jobbet i regnskapsbransjen siden 1989, de siste årene i Regnskapsservice Vest AS. I arbeidet sitt har hun hatt ansvar for regnskapsføring, lønn, fakturering og årsavslutning for bedrifter innenfor mange bransjer.

Hun har lang erfaring med ansvar for og gjennomføring av arrangementer gjennom mange år med verv i lag og organisasjoner. Her kan Anne-Grethe vise til god erfaring innen styre- og lederverv, spesielt i brassband-miljøet.

Anne-Grethe er også politiker, og har denne perioden en mindre stilling som varaordfører i Øygarden kommune. Her sitter hun i Formannskapet og Kommunestyret, samt noen andre kommunale utvalg. Hun er blant annet styremedlem i Naturgassparken Vest AS og HOG Energi.

Kontaktinformasjon

Hvis du vil komme i kontakt med Anne-Grethe Solbakk, anne.grethe.solbakk@ncesubsea.no eller telefon 476 55 188.