Bygg innovasjonskompetanse i egen bedrift

Innovasjon Norge introduserer et nytt konsept, FRAM Innovasjon, som skal utvikle innovasjonskompetanse i bedriftene.

Published: 29 August 2013

- Ett av de viktige satsingsområdene for NCE Subsea er arbeidet med å styrke innovasjon i subsea-klyngen, sier CEO Trond Olsen. – Å stimulere til utvikling av nye produkter og tjenester i bedriftene er noe vi har jobbet systematisk og fokusert med over tid.

- Gründerbedrifter i subseaindustrien vil ha stort utbytte av å styrke innovasjonskompetansen i egen organisasjon, sier Trond Olsen.

Mundal Subsea deltok i pilot-gjennomføringen av FRAM Innovasjon – Deltakelsen har vært utrolig lærerik og interessant, sier Vidar Aasgård, Sales & Project Manager i Mundal. – Gjennom kunnskap og bruk av nytt innovasjonsverktøy har vi fått avklart om vi er på rett vei eller ikke i en tidlig fase av vårt innovasjonsprosjekt, sier han.

For mer informasjon om programmet, last ned dokumentet FRAM Innovasjon 2013 (pdf).

Hvordan bygge innovasjonskompetanse, og samtidig få gjort et stykke arbeid for bedriften?

  • Hver bedrift velger sitt innovasjonsprosjekt.
  • Gjennom en periode på 12 måneder arbeides det konkret med dette prosjektet.
  • Det gjennomføres totalt fem samlinger, hver på to dager, sammen med 9-10 andre bedrifter. På samlingene presenteres ulikt innovasjonsverktøy, metoder og teori. Hver bedrift jobber konkret med sitt prosjekt.
  • Mellom samlingen er en rådgiver tilgjengelig for bedriften. Hver bedrift kan benytte totalt 70 rådgivingstimer.
  • Deltakerne på prosjektet kan få godkjent studiepoeng fra NTNU ved innlevering av prosjektoppgaven.

Hvem kan delta?

  • Målet er ti ikke-konkurrerende bedrifter innen petroleumsindustrien til FRAM Innovasjon.
  • Deltakerbedriftene må ha mist fem millioner kroner i omsetning, og minst fem ansatte.
  • Bedriften må ha et konkret innovasjonsprosjekt med seg inn i programmet, og deltakelsen må være forankret i ledelse og styre. Hver bedrift må stille med minimum to personer på samlingene.

Kjøreplan

Oppstart av prosjektet er høsten 2013, med varighet på ca ett år. Første samling gjennomføres oktober/november.

Kostnad

Bedriftens egenandel på 25.000 kroner dekker det faglige på samlingene og 70 individuelle rådgivingstimer. Reise og opphold på samlingene kommer i tillegg. Samlingene gjennomføres i Hordaland.

Eventuell oppmelding til NTNU for å oppnå studiepoeng kommer i tillegg, med ca 1.000 kroner per person.

For mer informasjon om programmet, last ned dokumentet FRAM Innovasjon 2013 (pdf).

Kontakt

For mer informasjon og påmelding, kontakt;