Ferske subsea-studenter med ambisjoner

Ellinora Høyvik Grimelid bestemte seg for å sikte høyt. – Jeg fant ut at undervannsteknologi er fremtiden, og da vil jeg prøve det, sier hun.

Published: 26 August 2013

Ellinora (19) er en av 34 studenter ved det nye bachelor-studiet i undervannsteknologi i Florø. – Jeg snakket med min tante, som jobber for Statoil, om hva jeg skulle gjøre etter videregående. Hun sa med en gang at undervannsteknologi er veien å gå; det er kjempespennende og du er garantert jobb etter studiene.

Medstudent Jarle Sørensen (44) har jobbet de siste ti årene med prosjektledelse innen byggebransjen, og før det igjen ti år som selvstendig næringsdrivende. – I subseaindustrien er det veldig spennende teknologi, så vet vi jo også at dette er det sikreste kortet innen oljeteknologi både når det gjelder fremtidig retning og utvikling. Dette er kjempespennende på alle måter, sier han.

- Vil være med på innovasjonssiden

CEO i NCE Subsea, Trond Olsen, ønsket de ferske studentene velkommen til studiestart. Han ga de også en introduksjon til subseaindustrien, informasjon om markedsutvikling i bransjen kommende år, og et løfte om meget spennende jobbutsikter.

- Vi har jo fått høre om globale muligheter og hvilken global arena denne bransjen representerer, sier Jarle. Det at Norge er verdensledende på denne teknologien gjør det ekstra spennende.

Jarle ser for seg en fremtid innen engineering, der han kan bidra på den innovative siden. – Jeg tenker at jeg har veldig lyst å være med på utviklingssiden, nettopp fordi jeg har så mange år erfaring, sier han.

Ellinora har lyst å oppleve verden. – Jeg har funnet ut at det er mulig å ta et semester av studiene utenlands, så jeg vurderer veldig sterkt å gjøre det. Kanskje får jeg også jobbe utenlands, sier hun.

Takket nei til Straume

Både Ellinora og Jarle fikk også tilbud om studieplass ved subsea-utdanningen på Straume, men valgte å takke nei til fordel for Florø. – Det er rett også slett imponerende, med de høye opptakskravene som er for Straume, sier Trond Olsen.

Undervannsteknologistudiet ved Høgskolen i Bergen, avdeling Straume, var også i år landets mest populære ingeniørutdanning med totalt 662 kvalifiserte søkere til 54 studieplasser. Studiet krever det høyeste karaktersnittet, med en poenggrense på 56,8 ved årets ordinære opptak.

- Jeg synes det er spennende å få være med i det første kullet subsea-studenter i Florø, sier Ellinora. Så vil jeg skryte veldig av studiemiljøet her, for vi som studenter har blitt godt mottatt. Vi har fått se Florø og vi har fått presentasjoner av forskjellige fritidsaktiviteter i området.


Om subsea-utdanningen

Bachelorstudiet i Undervannsteknologi – drift og vedlikehold på Høgskolen i Bergen er en unik utdanning; dette er den eneste subsea-spesifikke bachelorutdanningen i Norge. Studieprogrammet har en fagkombinasjon spesielt rettet mot drift og vedlikehold innen oljevirksomheten.

NCE Subsea var en pådriver for etableringen av bachelorlinjen ved Høgskolen i Bergen i 2007, i tett samarbeid med regional industri. Subsealinjen på HiB avdeling Straume er blitt den mest søkte linjen på Høgskolen i Bergen, og er nå den ingeniørutdanningen i Norge som det er vanskeligst å komme inn på.

Høye søkertall og et stramt arbeidsmarked gjorde at Høgskolen i Bergen nå har etablert bachelorstudiet i Undervannsteknologi i Florø. Undervisningen er lagt til Florø, og er nært knyttet opp til det lokale næringslivet der. NCE Subsea har bidratt også i etableringen av dette studiet.