Studentoppgaver – viktig for å styrke FoU i bedrift

Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen søker i disse dager prosjektoppgaver fra industrien. Studentoppgaver er en god måte å starte langsiktig FoU-arbeid på, samtidig som det gir studenter og bedrifter mulighet å bli bedre kjent med tanke på fremtidig ansettelse.

Published: 22 August 2013

I studien ‘Enhanced Innovation through closer collaboration between Industry and R&D institutions’, blir tettere kobling mellom bedrifter og utdanningsinstitusjoner trukket frem som viktig for å øke FoU-kompetansen i bedrifter. Dette er viktig for å få til mer radikale innovasjoner enn det som er mulig gjennom den løpende utvikling som skjer i kunde/leverandørforhold.

Les mer i artikkelen Betydelig FoU-kompetanse tilgjengelig

BSc-oppgaver UiB – frist 27. august

Bachelorstudenter (BSc) på Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen (UiB) gjennomfører sin prosjektoppgave i høstsemesteret. Det er over 20 studenter, og typisk to studenter på hver oppgave. Bedrifter som har aktuelle oppgaver knyttet til fagfeltet fysikk og teknologi kan levere dette innen 27. august.

Bedriften må utarbeide en ensides beskrivelse av oppgaven, og må stille med veiledning for studentene. For mer informasjon, ta kontakt med Bjarne Stugu, bjarne.stugu@ift.uib.no eller telefon 55 58 27 69.

BSc-oppgaver HiB – frist 15. oktober

Bachelorstudenter (BSc) på Høgskolen i Bergen (HiB) gjennomfører prosjektoppgaver i vårsemesteret. En rekke utdanningsløp tilbyr fag og prosjekter som er relevant for subseabransjen.

Her er mer informasjon og kontaktpersoner innen elektrofag;

Masteroppgaver på UiB

Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen tar opp masterstudenter både høst og vår. Oppgaven ett års omfang, og gjennomføres over to år. Her er det relativt få kandidater, og det er ingen fast frist for å levere forslag til oppgaver.

Bedrifter som har relevante problemstillinger oppfordres til å ta direkte kontakt med de ulike forskningsgruppene på Universiteter. En oversikt over forskningsområder, tema og utdanninger med tilhørende kontaktpersoner finner du på i IFT-matrisen (ekstern side).

Nærings-PhD

Vurderer du å ta en doktorgrad samtidig som du jobber anvendt i en bedrift anbefales Nærings-PhD ordningen. Her er stipendiat ansatt i en bedrift og problemstillingen har klar relevans for bedriften. Gå til mer info om Nærings-PhD (ekstern side).

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt om du har prosjekter hvor du vurderer å involvere studenter, men er usikker på hvordan du bør gå fra. Kontakt Jon Oddvar Hellevang, jon.hellevang@ncesubsea.no.