Veiviser til offentlige støtteordninger

Mange er usikker på hvilke typer og hvor mye offentlig støtte som er mulig å få til FoU-prosjekter i egen bedrift. I vår Veiviser til virkemiddelapparatet finner du en oversikt over de mest relevante ordningene for subseabransjen.

Published: 22 August 2013

Det finnes en rekke programmer og støtteordninger som skal bidra til utvikling av nye produkter, produksjonsprosesser og tjenester som som skal skape industriell vekst i Norge. NCE Subsea fikk utarbeidet en Veiviser til virkemiddelapparatet i 2008, og denne har blitt oppdatert jevnlig for å dekke de mest relevante ordningene for subseabransjen.

Vår Veiviser til virkemiddelapparatet ble sist oppdatert i august i år.

Partnere og medlemmer kan laste ned veiviseren fra våre medlemssider, under menyvalget Rapporter 2013.

Søk SkatteFUNN innen 1. september

SkatteFUNN er støtteordningen for FoU-aktivitet som har lavest terskel for å bli innvilget, og det er relativt enkelt og lite byråkratisk å få godkjent prosjekter. Alle foretak som driver FoU-virksomhet, og som er skattepliktige i Norge kan få støtte gjennom ordningen. SkatteFUNN er en rettighetsbasert og lovregulert ordning for alle bransjer.

Bedrifter kan oppnå inntil 20 prosent fradrag i skatt på kostnader til FoU-aktivitet, med en maksimal årlig støtte på 2,2 millioner kroner.

For å være garantert saksbehandling i år må søknaden sendes innen 1. september. For mer informasjon se www.skattefunn.no

Les også artikkelen 300 millioner til petroleumsforskning - søknadsfrist i høst

Vi hjelper gjerne!

NCE Subsea kan bidra både faglig og finansielt for å etablere forsknings- og utviklingsprosjekter.

Er du usikker på hvilke støtteordninger som passer ditt prosjekt, om vi kan bistå med forprosjektmidler eller gi innspill på søknader? Ta gjerne kontakt med Jon Oddvar Hellevang, jon.hellevang@ncesubsea.no eller Tom Eriksen, tom.eriksen@ncesubsea.no for å diskutere din prosjektidé.

Subsea First Step – søknadsfrist 22. august

Vi minner om vårt unike forretningsutviklingsprogram Subsea First Step for tidlig-fase bedrifter. Vi søker fem selskaper som får bistand til å utvikle en levedyktig forretningsplan, med støtte fra høyt kvalifiserte ressurspersoner.

Deltakerne får opplæring i innovasjonsmetoder- og verktøy. Selskapene får presentere egen forretningsplan for mulige investorer og kunder.

Subsea First Step gjennomføres i samarbeid med Bergen Teknologioverføring (BTO) og Høgskolen i Bergen. Aker Solutions, DNB og Statoil er sponsorer og hovedsamarbeidspartnere i gjennomføringen.

For mer informasjon, se www.ncesubsea.no/firststep