Betydelig FoU-kompetanse tilgjengelig

En kartlegging utført for NCE Subsea viser at det er betydelig forskerkompetanse i subseaklyngen. Flere tiltak er foreslått og vil bli gjennomført for å synliggjøre og utnytte denne kompetansen bedre.

Published: 19 August 2013

Rapporten viser at forskningsmiljøene tilknyttet NCE Subsea har nært 500 personer med doktorgrad, og over 250 personer med hovedfag innen relevante fagområder. Rapporten gir en god oversikt over hvilke fagdisipliner og applikasjonsområder de ulike forskningsmiljøene har kompetanse innen. Videre gir den en god oversikt over relevante testfasiliteter tilgjengelig hos forskningsmiljøene, samt liste over pågående forskningsprosjekter.

Last ned fullstendig rapport med alle oversikter og forslag til tiltak fra våre medlemssider, under menyvalget Rapporter 2013. Rapporten har tittel ‘Enhanced Innovation through closer collaboration between Industry and R&D institutions’.

Flere forbedringsforslag

Rapporten peker på seks hovedtiltak for å øke innovasjon og verdiskaping i klyngen gjennom tettere samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer. På enkelte punkter har vi allerede satt i gang tiltak, og vi har også planer for å styrke alle anbefalte hovedpunkter i løpet av året.

Prosjektet ble gjennomført av Idevekst, og hadde en referansegruppe bestående av ressurspersoner fra industri, forskningsmiljøer, virkemiddelapparatet og NCE Subsea. På denne måten fikk vi ivaretatt ulike perspektiver og fikk gode innspill og tilbakemeldinger på tiltak.

Les også nyhetssaken Ekstra million til subsea innovasjon

Figuren under viser de seks hovedtiltakene som er foreslått for å øke innovasjonen i klyngen, gjennom tettere samarbeid mellom industri og forskningsmiljøer.