300 millioner til petroleumsforskning - søknadsfrist i høst

PETROMAKS 2 og Regionalt forskningsfond er to av de mest relevante programmene for subseabransjen i regionen. NCE Subsea bistår gjerne partnere og medlemmer med å finne de rette finansieringsordningene og søke eksterne forskningsmidler.

Published: 19 August 2013

Vi har så langt bistått med å utløse nærmere en halv milliard kroner i ekstern finansiering av hovedprosjekter. I listen under finner du flere relevante utlysninger for subseabransjen, som nå er klare eller under planlegging.

NCE Subsea kan bidra både faglig og finansielt for å etablere forsknings- og utviklingsprosjekter. Er du usikker på hvilke støtteordninger som passer ditt prosjekt, eller om vi kan bistå med forprosjektmidler, ta gjerne kontakt med Jon Oddvar Hellevang, jon.hellevang@ncesubsea.no eller Tom Eriksen, tom.eriksen@ncesubsea.no for å diskutere din prosjektidé før du søker.

- 200 millioner til petroleumsforskning – PETROMAKS 2

Utlysningen omfatter kompetanseprosjekter for næringslivet, forskerprosjekter og institusjonsforankret strategisk prosjekt. Søker må være godkjent forskningsinstitusjon. Kompetansebygging og langsiktig forsknings i fokus. Krever minimum 20 prosent kontaktfinansiering, og industrideltakelse er sentralt.

Søknadsfrist 4. september. Les mer om PETROMAKS2–programmet.

- 20 millioner til nanoteknologi i petroleumssektoren – NANO2021 og PETROMAKS2

Fellesutlysning fra NANO2021 og PETROMAKS2 til nye kompetanseprosjekter for næringslivet. Det åpnes for søknader som legger vekt på anvendelse av nanoteknologi innen petroleumsnæringen.

Søknadsfrist 4. september. Les mer om PETROMAKS2–programmet.

- 100 millioner til innovasjon i petroleumssektoren – PETROMAKS 2

Søker er bedrift, gjerne i samarbeid med forskningsmiljøer og med kunder som deltakere i prosjektet. Prosjektsøknader bør planlegges innen en tidsramme på tre år. Støtte er typisk maksimalt 50 prosent av kostnader.

Planlagt søknadsfrist 16. oktober. Les mer om PETROMAKS2–programmet.

- 12 millioner til Regionalt bedriftsprosjekt – Regionalt forskningsfond

Regionalt forskningsfond Vestlandet har lyst ut midler til hovedprosjekter innen energi, hvor subseateknologi er definert som et viktig satsingsområde for regionen. Søknader der små og mellomstore bedrifter samarbeider med FoU-miljø blir prioritert. Normalt gis tilskudd fra Regionalt forskningsfond med 50 prosent egenfinansiering i økonomiske midler og/eller arbeidsinnsats. Hovedprosjekter kan få inntil en million kroner i årlig støtte i inntil tre år.

Søknadsfrist er 16. oktober. Gå til utlysningen, med mer informasjon om tema og krav til søkere.

Løpende frist for forprosjektmidler

Regionalt forskningsfond har fortsatt tilgjengelig over tre millioner kroner i forprosjektmidler (kvalifiseringsstøtte). Forprosjekter kan støttes med inntil 200.000 kroner for en periode på inntil 12 måneder.

Her er det løpende søknadsfrist. Les mer i nyhetssaken Støtte til subsea innovasjon.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om støtteordninger og forprosjektmidler