Slik kan du finne veien til suksess i oljebransjen

2011: To kunder i Norge. 2013: 16 kunder i Houston, Brasil og Singapore.

Published: 12 August 2013

Mange gründere har svært gode idéer og produkter. Like mange sliter med å gjøre god butikk. Til høsten får fem selskaper hjelp gjennom et forretningsutviklingsprogram.

Hjelpen heter Subsea First Step 2013 og ble gjennomført første gang i 2011.

Hadde ingen plan

Et av de selskapene som gikk gjennom programmet er Keystone. De har gått fra to kunder i 2011 til 16 internasjonale kunder i 2013.

- Da vi gikk inn i programmet hadde vi ingen plan for hvordan de neste to-tre årene skulle se ut. Etter å ha gjennomført programmet hadde vi 80 prosent av forretningsplanen vår ferdig, en finansiell prognosemodell, en tydelig strategi og ferdig investorpresentasjon.

Det sier John Zachariah, Marketing Director til Offshore.no.

Sterk vekst etter programmet

Keystone leverer en web-basert løsning for å holde oversikt og kontroll over utstyr som brukes i offshoreoperasjoner. Programvaren gjør det mulig for bedrifter å styre alle aktivitetene i forhold til utstyr og operasjoner, inkludert logistikk, utleie, vedlikehold, lager og økonomi, og kan integreres med eksisterende ERP-systemer kunden har.

Zachariah representerer et selskap som har vokst fra en omsetning i 2011 på 1, 75 millioner kroner til det som trolig blir cirka 4 millioner i år. Et lite selskap, men en betydelig vekst på kort tid.

- Tendensen til mange er at alt fokus ligger på produktet og det er ”alle mann til pumpene”. Tiden man bruker på forretningsplaner og strategi er minimal. Vi så at vi ikke hadde tid til dette og håpet å komme ut med dette etter endt program. Og det var akkurat det vi gjorde, forteller han.

Får kvalifisert hjelp

Subsea First Step gir fem selskaper bistand til å utvikle en levedyktig forretningsplan med støtte fra høyt kvalifiserte ressurser. Deltakerne får praktisk opplæring i innovasjonsmetoder- og verktøy. Selskapene får presentere egen forretningsplan for mulige investorer og kunder.

Det er NCE Subsea, Høgskolen i Bergen og Bergen Teknologioverføring (BTO) som har utviklet programmet. BTO leder selve gjennomføringen av programmet. Gjennom fire samlinger over ni dager får selskapene bistand fra 20-25 ressurspersoner og 15 studenter med spisskunnskap innen subseabransjen.

- Tidligere deltakere sier til oss at de har svært godt utbytte av programmet. De mener dette er godt anvendt tid og vi har til og med dem som sier de har spart et helt år, forteller Caspar Lund, Senior Business Developer i BTO til Offshore.no.

Det er ingen begrensninger i hvem som kan delta, men Lund er tydelig på hvilken type personer som passer i programmet.

- Vi ser ikke etter oppfinnere, men gründere. Folk med personlige egenskaper for å få produktet sitt ut i markedet. De som vil være med må være villig til å dele av sine kunnskaper og få inspirasjon fra mange ulike mentorer som vet hva markedet ønsker.

Gå til mer informasjon om Subsea First Step. Her finner du også søknadsskjema for opptak i 2013. Søknadsfrist er 22. august.

- Vi er sikker på at vi ikke hadde vært der vi er i dag uten dette programmet. Nå har vi fått lagt en god strategi for veien videre, avslutter John Zachariah.