ADVANTEC investerer i oljeserviceselskapet NTOS på Ågotnes

ADVANTEC AS på Stord har signert en avtale om å investere i selskapet NTOS Holding AS, som overtar alle aksjene i selskapet NTOS AS, med hovedkontor på Ågotnes, Sotra, og en avdeling på Kleppestø, Askøy. Ledelsen i NTOS blir med videre, som 40% eiere av NTOS Holding.

Published: 26 June 2013

NTOS leverer hydrauliske løsninger, produkter og tjenester til olje- og gassmarkedet, og er en av de ledende leverandørbedriftene innen dette segmentet på subseabasen på Ågotnes, vest for Bergen.

NTOS ble etablert i 2001 under navnet Norwegian Test & Oil Service AS. Selskapet ble i 2010 slått sammen med Interhydraulikk AS på Askøy, nord for Bergen. Navnet ble offisielt endret til NTOS AS i 2011. Selskapet har i dag 48 ansatte, og hadde i 2012 en omsetning på 98 millioner kroner.

NTOS har etablert seg som en innovativ produsent av hydrauliske systemer og løsninger, og har investert i en betydelig utleiepark av utstyr som benyttes i prosjekter ute hos kunder på land og offshore, til flushing, ferdigstillelse og idriftsettelse av hydraulikksystemer. Dette inkluderer verktøy og utstyr til bruk på undervanns produksjonssystemer, samt bore- og produksjonsutstyr til oljeindustrien. Selskapet er forhandler av Parker Hannifin komponenter og utstyr, og har to velassorterte Parker Store. NTOS utfører også ingeniøroppdrag, og utvikler avanserte hydrauliske kraftpakker, samt ulike vinsjer og trommelsystemer (reels) for slangesystemer (umbilicals) som benyttes under boreoperasjoner og brønnstyring på havbunnen. I tillegg er selskapet en betydelig leverandør av hydraulikkutstyr for livbåtdaviter som leveres til internasjonale skipsverft.

«Vi har kommet til et punkt i utviklingen av NTOS hvor vi ser at vi har behov for flere ressurser til å videreutvikle selskapet», sier Raymond Myre, administrerende direktør og stifter av NTOS. «Gjennom ADVANTEC får vi tilgang på en betydelig ingeniørstab som kan benyttes i videreutvikling av bedriften, flere operatører og teknikere med kompetanse innen hydraulikk til å kunne ta flere og større prosjekter, samt finansielle muskler til å vokse videre, ikke minst til investering i nye leiesystemer».

«ADVANTEC har fulgt med NTOS sin utvikling i flere år, og vi har hatt som strategisk mål å etablere en virksomhet inne på subsea-senteret på Ågotnes, hvor flere av verdens ledende produsenter av subsea brønnutstyr er etablert med sine service- og operasjonssentre», sier Magnar Aaland, administrerende direktør i ADVANTEC AS. «Når muligheten bød seg til å investere i NTOS, føler vi dette som et strategisk riktig valg, ettersom de to selskapene utfyller hverandre både teknologisk, operativt og markedsmessig. Vi regner med at NTOS som del av Advantec-Gruppen vil kunne vokse videre, og vil gjennom dette oppkjøpet få tilgang på ressurser for å utvikle selskapet videre. Kjemien har vært svært god i løpet av forhandlingene, og vi ser virkelig fram til å fortsette det gode samarbeidet», sier Aaland.

Det nyetablerte NTOS Holding AS kjøper alle aksjene i NTOS, hvor ADVANTEC blir den største eieren med 60% av aksjene i NTOS Holding, og ledelsen og nøkkelansatte i NTOS vil eie de resterende 40%.

For ytterligere informasjon, kontakt;

NTOS AS

Raymond Myre, administrerende direktør, telefon: +47 951 05 465, e-post: raymond@ntos.no

ADVANTEC AS

Magnar Aaland, administrerende direktør, telefon: +47 907 34 860, e-post: magnar.aaland@advantec.no


NTOS er spesialister innen hydraulikksystemer, og designer og produserer hydrauliske kraftpakker (HPUer) til oljeindustrien, med utstyrsutleie innen, testing, vedlikehold og service av slike systemer. Selskapet produserer også trommelsystemer (reels) for slangesystemer til bruk på BOPer (blow-out preventer) og annet subseautstyr. NTOS er en betydelig leverandør av hydraulikkutstyr for livbåtdaviter til det internasjonale skipsmarkedet. Mer informasjon finnes på www.ntos.no

ADVANTEC er en teknologi- og servicebedrift etablert i 2005, som produserer utstyr for installasjon og vedlikehold av subsea olje- og gassbrønner (Workover Control Systems). Selskapet har ved den siste investeringen 310 ansatte i fire land, og forventer en omsetning i 2013 på mer enn 500 millioner kroner. ADVANTEC utvikler og produserer elektro-hydrauliske kontrollsystemer slik at en kan styre og overvåke brønnutstyret og sikkerhetsutstyr på havbunnen fra dataskjermer i en kontrollkontainer oppe på boreriggen. ADVANTEC har utviklet og produserer avanserte vinsjsystemer med hydrauliske og elektriske kontrollinjer til havbunnsutstyr ned til 3000m havdyp, for det globale olje- og gassmarkedet. En betydelig del av virksomheten i selskapet er knyttet til service og operasjoner av utstyret, sammen med utleie av slike systemer for det internasjonale markedet. ADVANTEC utfører også prosjektstøtte til utbyggings- og modifikasjonsprosjekter innen instrumentering, elektro, mekanisk, hydraulikk, og sikkerhetssystemer på plattformer og skip. ADVANTEC har hovedkontoret på Stord, og datterselskaper på Stord, i Oslo, Hammerfest og Stavanger, samt i Aberdeen, Skottland og Houston, USA. Selskapet har et salgskontor i Rio de Janeiro, Brasil. Mer informasjon finnes på www.advantec.no