Nytt opptak i Nyskapingsparken

Nyskapingsparken har nytt opptak med søknadsfrist 22.august.

Published: 26 June 2013

Send inn kontaktskjema og dere vil bli innkalt til et avklaringsmøte med inkubatoren. Aktuelle forretningsideer får tilbud om rådgivningstimer og kontorplass for å utarbeide en mer utfyllende søknad inkl. forretningsmodell. Endelig opptak skjer i en ekstern Opptakskomite på bakgrunn av forretningsmodell og intervju. Grundere som får inkubatorkontrakt kan flytte inni inkubatoren fra 15. september.

Dersom du lurer på noe eller ønsker hjelp fra inkubatoren i forkant av opptakt kan du ringe eller sende mail til inkubatorleder Hilde Indresøvde. E-post: hilde@nyskapingsparken.no

All informasjon blir behandlet konfidensielt. For mer informasjon se www.nyskapingsparken.no (nytt vindu).