VTT MARITIME AS styrker sin posisjon

VTT MARITIME AS (VTT) i Bergen har styrket sin posisjon gjennom en sammenslåing med Visionaire Consult AS (VCON) i Horten.

Published: 26 June 2013

VTT har gjennom 25 år leverer tjenester innenfor engineering, marine operasjoner og inspeksjoner til offshore energiindustri og Sjøforsvaret. VCON har en solid stab med ledende personell med erfaring fra teknologi- og maritime bedrifter i Horten/Kongsberg miljøet som komplementerer VTT’s tekniske kompetanse innen for dette markedet. Partene har stor tro på vekst i offshore olje & gass markedet, særlig innenfor subsea, og vil videreføre selskapet under navnet VTT Maritime AS, som allerede har en sterk markedsposisjon i dette markedet. I tillegg ser VTT også store muligheter i det voksende offshore vindkraftmarkedet, hvor selskapet allerede har gjennomført flere referanseprosjekter.

Gunnar Buvik vil overta som Daglig leder i selskapet fra 1. juli. Buvik har jobbet i selskapet siden i fjor høst og har bidratt sterkt til å få til sammenslåingsprosessen. Buvik har mer enn 25 års ledererfaring fra maritim virksomhet, olje & gass leverandørindustri og offshore vindkraft.

Torgeir Å. Evjen, gründer og avtroppende daglig leder i VTT er glad for å ha funnet sammen med VCON. ‘De komplementerer oss godt og snakker samme språk som oss. De har også samme tro på markedet som vi har og har allerede demonstrert en sterk vilje til å dra lasset sammen med oss for å få til en sunn vekst i et spennende marked’, sier Evjen i en kommentar. Evjen vil fortsatt jobbe i selskapet og sitte i styret.

Styreleder i det nye selskapet, blir Johnny Christiansen fra Visionaire Gruppen. Visionaire Gruppen har også eierinteresser i det bergensbaserte Rada Engineering og Christiansen ser mange mulige synergier mellom Rada og VTT. ‘Vi er veldig glade for at vi har fått til denne sammenslåingen med VTT og vi gjør nå konkrete grep i Visionaire Gruppen for å dreie vår satsing mer over i dette segmentet.’ Sier Christiansen i en kommentar.

Etter transaksjonen vil Visionaire Invest eie 49% av aksjene i VTT mens 51% vil eies av en gruppering fra det opprinnelige VTT selskapet, med Evjen som største aksjonær i den gruppen.

For mer informasjon om VTT se websidene www.vtt.no (nytt vindu)

Kontaktdetaljer

Gunnar Buvik, gunnar.buvik@vtt.no, telefon 905 61 215.