Ny daglig leder for UPTIME Centre of Competence

Knut Vindenes overtar som daglig leder i UPTIME Centre of competence. Vindenes har sammen med tidligere daglig leder, Geir Storaas, bidratt i etableringen av UPTIME Centre of Competence som et viktig kompetansesenter med fokus på drift og vedlikehold ved maritime og offshore operasjoner.

Published: 26 June 2013

– Knut Vindenes har som tidligere styreleder for UPTIME Centre of Competence vært en av drivkreftene bak etableringen av senteret som ble stiftet i 2012. Dessuten har han betydelig erfaring fra olje og gass leverandørindustri gjennom sentrale roller i Reinertsen og Siemens. Vi er veldig glad for at han nå går inn i rollen som daglig leder av senteret, når Geir Storaas nå går videre til nye oppgaver, sier styreleder i UPTIME Centre of Competence, Linn Cecilie Moholt.   

UPTIME Centre of Competence er et resultat av at aktørene i maritime- og offshorenæringen gikk sammen om å etablere et kompetansesenter. UPTIME Centre of Competence skal være en utviklingsarena der det samles kunnskap om de beste erfaringene, teknologiene og prosessene i næringen. Målet er å sikre bedre, mer effektive og konkurransedyktige løsninger for drift og vedlikehold.  

– Sammen har de startet opp veldig mange levedyktige og spennende prosjekter, og sikret mange nye partnere til senteret. Når Vindenes nå overtar som daglig leder vil det sikre kontinuiteten i det videre arbeidet, sier Moholt.

Geir Storaas slutter i jobben som daglig leder for å bli Excecutive Vice President i TTS Group ASA, som er et globalt selskap som designer og utvikler utstyr for maritime og offshore industrien.

– Storaas har med sin kunnskap om offshore bransjen vært en veldig viktig kapasitet for UPTIME CC i året som har gått. Vi er veldig glade for den innsatsen han har lagt ned i etableringen av senteret og de resultatene han har oppnådd, samtidig som vi har forståelse for at han ikke kunne si nei til stillingen som Excecutive Vice President i TTS Group ASA, sier Moholt.
 
For mer informasjon

Linn Cecilie Moholt, styreleder i UPTIME Center of Competence : +47 93 25 08 02
 


Om UPTIME Centre of Competence

Senteret ble stiftet i februar 2012, og skal legge til rette for samarbeid om forskning, teknologi- og næringsutvikling innenfor maritim og offshore drift og vedlikehold. Der næringsaktørene ser et behov for utviklingsaktiviteter, FoU og Innovasjon, skal UPTIME være en katalysator for prioriterte utviklingsprosjekter, definert av og styrt av industrien. Målet er å stimulere til økt konkurransekraft og entrepenørskap i næringen.

UPTIME Centre of Competence samhandler med aktørene i bransjen for å sikre at våre prosjektforslag er relevante og gode. Organisasjonen skal være en problemløser, et aktuelt og aktivt kompetansesenter, med fokus på maritim og offshore operasjon, drift og vedlikehold. UPTIME skal være en utviklingsarena der en knytter de beste erfaringer, teknologier og prosesser fra næringene, med ett hovedmål: bedre, mer effektive og konkurransedyktige drift-og vedlikeholdsløsninger.