Inspirert til videre vekst

- Dette er en bekreftelse på at vi er på rett vei. Vi er belønnet for å tenke nytt og annerledes, forteller glade vinnere av Subsea Upcoming Company of the Year 2012.

Published: 20 June 2013

Lover spennende utfordringer (fra venstre): Walter Stanley Dyer, Fiona Hyslop, Kristian Karlsen og Sonja van Uden vil gjerne ha flere på laget.

Vinneren av prisen, «Subsea Upcoming Company of the Year», ble i år det unge og innovative selskapet Fjell Subsea Products. Prisen ble tildelt for selskapets gode resultater innen teknologi, innovasjon, marked og salg.

- Vi er både stolte og glade over å ha vunnet prisen, spesielt med tanke på de andre flotte bedriftene som var nominert som kandidater. I tillegg til den positive oppmerksomheten dette gir oss, er prisen en inspirerende og god bekreftelse på at vi er på rett vei, forteller styreleder, Rune Hatletvedt.

- Vi føler vi er blitt belønnet for vår evne til å tenke nytt og annerledes, supplerer daglig leder, Kristian Karlsen.

Som vinner av prisen mottok selskapet et kunstverk, et diplom og 80.000 kroner som skal benyttes til utviklingsformål i bedriften. Prisen er et samarbeid mellom NCE Subsea, Sparebanken Vest, CONNECT Vest og Underwater Technology Foundation.

Suksessformelen

- Vår suksessformel er at vi har et team av dyktige medarbeidere som utfyller hverandre innenfor de viktige kompetanseområdene i bedriften. Vi tenker langsiktig og «bygger stein på stein». Vi er pålitelige og jobber hurtig, fleksibelt og målrettet for kunden, fortsetter Rune.

- Vi har egenutviklede produkter og utfører også tjenester som trykktesting av subsea-komponenter. Vi har utstyr og hyperbarisk kammer som muliggjør tester som simulerer 4000 meters havdyp, forteller Kristian.

- Kontinuerlig har vi fokus på å forbedre oss, og vi har utviklet styringssystemer som gjør oss i stand til å styre kvalitet, helse, miljø og sikkerhet i samsvar med gjeldende standarder i bransjen.

Hydrauliske koplinger og ventiler

Hovedproduktene til det unge selskapet er hydrauliske koblinger og kuleventiler i ulike størrelser.

- Vi strekker oss langt for å møte den enkelte kunde sine spesifikasjoner. Samtidig er det vår styrke at vi har standardiserte produkter og komponenter slik at enhetskostnadene blir konkurransedyktige, sier Kristian.

Produktutvikling og testing gjennomføres i egnede lokaler, hvor selskapet blant annet har et eget verksted med nytt og moderne testutstyr. Her gjennomføres for tiden et grensesprengende test- og utviklingsprosjekt for Statoil.

- Dette prosjektet har stort fokus i Statoil, forteller Kristian, men kan av hensyn til kunden ikke være mer spesifikk.

- Samarbeidet med Statoil har vært positiv for oss. Statoil sine representanter er dyktige og krevende. Det gjør at vi også må strekke oss, og vi får god trening, supplerer Rune.

Jakter flere dyktige medarbeidere

Som et mindre selskap kan Fjell Subsea Products tilby ingeniører og prosjektledere spennende utfordringer som skiller seg litt fra de større selskapene. De som vil høre mer om dette oppfordres til å ta kontakt.

- Her får man være med å skape noe fra begynnelse til slutt. Hos oss kan man gjøre en forskjell, noe som alltid ikke er like klart hos en større aktør, forteller Kristian.

- Her i bedriften spiller alle på samme lag, gjennom hele prosessen fra ide og salg til ferdig leveranse, sier Rune.

Nytte av nettverk

Prisvinneren opplever å ha stor nytte av nettverket til NCE Subsea og har deltatt på programmene Subsea Next Step og CONNECT Springbrett.

- Programmene har gitt oss en bedre bransjeforståelse. NCE Subsea har utvilsomt sterk kompetanse på bransjen og er personlig engasjerte. Og vi føler at de ønsker at vi skal lykkes, forteller Rune.

Ut i verden

- Vi ønsker å posisjonere oss som en langsiktig og dyktig leverandør innenfor vårt produktområde. I tillegg vil vi gjerne være med våre kunder ut i verden. Kan vi innfri krav og forventinger til aktørene i Nordsjøen, så er vi gode nok for resten av verden også, forteller Rune.

- Vi ligger godt an til å nå målet på 10 millioner i omsetning i år. Vi har gode prosjekter og planer, langsiktige eiere og ser lyst på fremtiden, både med hensyn til omsetning og overskudd, avslutter han.