Kompetanseprogram fra Innovasjon Norge

Lær å mestre innovasjon i din bedrift for å sikre fremtidig vekst og økonomisk løft.

Published: 21 June 2013

Innovasjon Norge introduserer et nytt kompetanseprogram, FRAM Innovasjon. Programmet tar utgangspunkt i erfaring fra og forskning på de bedriftene som har lykkes best med nyskaping over tid, både i Norge og internasjonalt. Evnen til å innovere raskere og mer effektivt vil være avgjørende for at norske bedrifter ikke bare greier å overleve, men også vokse i et stadig mer krevende marked.

Gjennom kompetanse og effektive verktøy skal FRAM Innovasjon hjelpe deltakere å gjennomføre gode innovasjonsprosjekter.

Programmet har;

  • godt kvalifiserte rådgivere
  • inspirerende og praktisk rettede samlinger
  • tilgang til kompetanse og effektive verktøy for å gjennomføre gode innovasjonsprosjekter

Viktige forutsetninger for å delta;

  • Bedriften må være innstilt på å stille med kompetente ressurser i programmet, som vil gå over ett år
  • Hver bedrift stiller med minst to personer på alle samlinger, helst de samme for å sikre kontinuitet
  • Deltakelse i programmet må være forankret hos ledelse/styre/hovedeiere
  • Bedriftene må ha klare ambisjoner om å videreutvikle og realisere prosjektet i markedet etter avsluttet program

Krav til deltakerbedriftene

Programmet er rettet mot bedrifter med mer enn fem ansatte, minst fem millioner kroner i omsetning og et positivt samlet driftsresultat de siste tre år. Innovasjon Norge vil likevel vurdere disse kriteriene med en viss fleksibilitet. Bedriftene skal selv se behovet for å finne nye platformer for vekst gjennom innovasjon.

Prosjektbeskrivelse

Før oppstart må bedriftene ha definert et prosjekt de ønsker å jobbe med gjennom programperioden. Prosjektet kan være relatert til mange ulike innovasjonsområder, men det må antas ha et stort potensial utover rene driftsmessige forbedringer.

For mer informasjon om programmet, last ned dokumentet FRAM Innovasjon 2013 (pdf)

Programstruktur

Planlagt oppstart medio september 2013, med fire to-dagerssamlinger over en periode på ca 12 måneder. Det gis 60 timer individuell rådgiving mellom samlingene. Egenandel 15.000 kroner per bedrift.

Kontaktinformasjon