Subsea First Step - søknadsfrist 22. august

Vi søker fem bedrifter eller gründere for gjennomføring av Subsea First Step høsten 2013. Deltakerne får hjelp til å utvikle egen forretningsplan, som de får presentere for mulige kunder og investorer.

Published: 27 May 2013

I evalueringen etter forrige gjennomføring anbefaler samtlige bedrifter andre å delta i programmet. Deltakerne i 2011 sa også at de har fått hjelp av hverandre med nye kunde- og partnerrelasjoner.

Frist for å søke opptak til høstens gjennomføring er 22. august. 

Deltakere må være motiverte personer/bedrifter i en tidlig fase, som ønsker å utvikle og kommersialisere nye produkter eller tjenester.

Styrker subseabransjen

Subsea First Step blir gjennomført av ledende ressurspersoner med lang erfaring med forretningsutvikling og teknologiutvikling innen subseabransjen. - Med den sterke veksten vi ser innen subseabransjen i dag er det viktig å jobbe smartere. Ved å støtte et slikt program håper vi å øke innovasjonen og styrke leverandørkjeden, sier Eddie Fauskanger, Key Account Manager i Aker Solutions.

Fauskanger har bidratt som en av flere ressurspersoner i tidligere gjennomføring av Subsea First Step, hvor Aker Solutions også har vært sponsor.

Kontaktinformasjon

NCE Subsea, Høgskolen i Bergen og Bergen Teknologioverføring (BTO) har utviklet programmet Subsea First Step, som ble gjennomført første gang i 2011 med svært gode tilbakemeldinger. BTO leder selve gjennomføringen av programmet og har også gjennomført tilsvarende program for andre bransjer under navnet ACCEL.

Dersom du har spørsmål om programmet, innholdet eller påmelding, ta kontakt med Caspar M. Lund, caspar.lund@bergento.no eller telefon 971 69 095.

Gratis deltakelse

Aker Solutions, DnB, Innovasjon Norge og Statoil er sponsorer og hovedsamarbeidspartnere, og dekker kostnader knyttet til gjennomføringen av programmet i 2013. De bidrar også med ressurspersoner under gjennomføring av Subsea First Step. Deltakende bedrifter eller gründere må dekke egne timer knyttet til gjennomføring, samt reise til og fra samlingene.