Ekstra million til subseainnovasjon

NCE Subsea har fått en tilleggsbevilling på en million kroner fra Innovasjon Norge. Midlene skal brukes til prosjektutvikling for kobling mellom FoU og bedrift.

Published: 22 May 2013

Midlene skal brukes til samarbeidsprosjekter mellom minst to bedrifter, hvor den ene av bedriftene må være partner eller medlem i NCE Subsea. Søker må være partner eller medlem i NCE Subsea.

Det kan søkes støtte til mobilisering av utviklingsprosjekter, det vil si ideer eller prosjekter som er eller med stor sannsynlighet kan bli et samarbeidsprosjekt. Et slikt prosjekt kan motta inntil 100.000 kroner i risikodeling etter rask saksbehandling.

Midler kan også brukes til konseptualiseringsprosesser, altså idé- og prosjektutvikling på områder som er nye teknologisk eller funksjonelt, og nye bruksområder for eksisterende teknologi.

Søk tidlig!

Prosjektstøtte fra tilleggsbevillingen tildeles fortløpende til relevante prosjekter, så her gjelder det å søke så snart som mulig.

Last ned søknadsskjema Innovasjonsrammen NCE-prosjekter (word). Søknad skal sendes til post@ncesubsea.no.

Ta gjerne kontakt med Tom Eriksen, tom.eriksen@ncesubsea.no for å diskutere din prosjektidé før du søker.

For mer informasjon om hvordan tilleggsbevillingen kan brukes, last ned dokumentet Innovasjonsmidler i NCE Subsea (pdf).

Samhandling FoU – bedrift

Det er et stort, uforløst potensial for innovasjon i subseaklyngen. Dette potensialet må vi utnytte, skal vi beholde den globalt ledende posisjonen som norsk subseaindustri har. I den forbindelse er det viktig å avdekke utfordringer som er felles for flere aktører i klyngen, og som kan løses gjennom samarbeid om forskningsprosjekter.

Et strategisk viktig satsingsområde for NCE Subsea er arbeidet med etablering av en FoU HUB. Hensikten er å bidra til bedre og tettere samarbeid mellom bedrifter og FoU-institusjoner.

HUSK! Workshop i Bergen 27. mai

Mandag 27. mai inviterer vi til workshop for å diskutere muligheter for forskningsprosjekter med deltakelse fra aktører på tvers av klyngen. Målet med workshopen er å identifisere fem prosjektmuligheter og starte prosessen mot realisering av prosjekt.

Gå til mer informasjon og påmelding til workshop.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon, kontakt Senior Subsea Innovator Tom Eriksen, tom.eriksen@ncesubsea.no eller telefon 934 04 556.