NCE Subsea årsrapport 2012

Årsrapport for 2012 er nå tilgjengelig. Her kan du lese om prosjekter og aktiviteter i NCE Subsea.

Published: 7 May 2013

I årsrapporten beskriver vi det som frem til utgangen av 2012 var våre fem virksomhetsområder; Teknologiutvikling, Produkt- og leveransesamarbeid, Globalisering, Rekruttering og kompetanse, Profilering og klyngekommunikasjon.

Strategi sentralt i 2012

Strategiprosessen NCE Subsea 2022 var en sentral aktivitet i 2012, og en rekke av klyngens aktører har tatt del i dette arbeidet. NCE-programmet utløper for vår del i 2016, og det har vært viktig å se på hvordan vi kan opprettholde fasilitatoraktiviteten i et lengre tidsperspektiv.

Siden oppstart i 2006 har NCE Subsea etablert seg som en regional klynge, med forankring i Bergensregionen. For subseaklyngen ligger det et betydelig potensial i mer organisert og strukturert samarbeid med andre deler av norsk subseaindustri.

Vår ambisjon er at NCE Subsea skal bli en samlende og utøvende organisasjon for subseamiljøene i Norge, og at norsk subseanæring oppfattes som et globalt kunnskapsnav. Ved å forene krefter og jobbe sammen nasjonalt skal vi styrke norsk subseaindustri og posisjonere oss mot et Global Centre of Expertise.

Last ned NCE Subsea Årsrapport 2012 (pdf). Du kan også få tilsendt Årsrapport, ta kontakt på post@ncesubsea.no.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon, kontakt Branding Manager Heidi Skålevik, heidi.skalevik@ncesubsea.no eller på telefon 916 31 450.