Løser utfordringer for subseaindustrien

Det er et stort, uforløst potensial for innovasjon i subseaindustrien. Nå inviterer vi til workshop for å diskutere muligheter for større forskningsprosjekter med deltakelse fra aktører på tvers av klyngen. Målet med workshopen er å identifisere prosjektmuligheter og starte prosessen mot realisering av FoU-samarbeid.

Published: 6 May 2013

Sted: Sted – BI Bergen, Thormøhlensgate 39
Tid: 27.05.2013, kl 08.30-15.30

Koblingen mellom FoU og bedrift er et viktig satsingsområde for NCE Subsea, og etableringen av en FoU HUB rettet mot utfordringer fra klyngens aktører er en viktig aktivitet i tiden som kommer.

I den forbindelse er det viktig å avdekke utfordringer som er felles for bedrifter i klyngen, og som kan og bør løses gjennom forskningsprosjekter. Det er avdekket fem hovedområder for slike utfordringer: Flow Assurance & fluid properties, materialintegritet, endringsledelse, teknisk integritetsstyring og logistikk.

Hensikten med workshop’en er å:

  • Presentere suksesshistorier om større klyngeprosjekter
  • Samle aktører på tvers av klyngen for å diskutere viktige utfordringer innen de fem identifiserte områdene
  • Definere prosjektmuligheter og prosessen for realisering
  • Beskrive virkemiddelapparatet som er tilgjengelig

Hvem bør delta?

Operatører, leverandører og FoU-miljø som ønsker å bidra til å finne bedre løsninger på felles utfordringer. Et viktig mål for workshopen er at flere i subseaklyngen finner sammen for å kunne levere bedre totalløsninger.

Påmelding

Møtet er gratis og åpent for NCE Subsea partnere og medlemmer. Påmelding innen onsdag 22. mai.

Gå til mer informasjon, program og påmeldingsskjema.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Anders Valland, anders.valland@marintek.sintef.no eller telefon 920 86 128.

Les gjerne mer om bakgrunnen for workshop i artikkelen ’FoU-kompetanse til disposisjon’.