Byfjorden som testområde

En studie identifiserer en rekke testområder i Byfjorden i Bergen. Flere av områdene er mulig å leie. Ulike brukere og behov gjør at det er stor bredde i hva som er tilgjengelig innenfor et lite område.

Published: 21 April 2013

Kart fra studien som viser typisk aktivitet i Byfjorden i de senere år 

Som del av NCE Subseas aktivitet for å styrke infrastrukturen i klyngen, gjennomførte vi en forstudie for å se på behov for ulike testfasiliteter. Flere aktører i klyngen gikk sammen og fikk støtte fra Innovasjon Norge til å ta dette prosjektet videre.  Les mer i saken ’Forprosjektmidler til testområde’.

Resultatet av dette samarbeidsprosjektet er nå klart. Last ned rapporten Etablering av testområde for hydroakustikk i Bergensregionen (pdf).

Georeferert plattform tilgjengelig

Prosjektet identifisert blant annet en 42 m2 stor plattform på 20 meter dyp hos NUI. I løpet av prosjektet ble denne målt inn og georeferert, slik at nøyaktig posisjon er kjent. Den er dermed godt egnet til kalibrering av undervanns posisjoneringsutstyr. Plattformen kan brukes som den er i dag for flere formål, blant annet kontrollmåling av utstyr.

De som ønsker det kan også plassere ut egen utstyr for testing. For mer informasjon, ta kontakt med Vidar Fondevik.

En rekke muligheter

Rapporten peker på flere alternativer for å utvide tilbudet og testmulighetene med relativt enkle tiltak. Utplassering av referanseflater på havbunnen og objekter med kjent form og størrelse, blant annet definert av International Hydrographic Organization (IHO) er foreslått.

Prosjektgruppen ser på mulige finansieringsmuligheter for å videreutvikle de testområdene som finnes i området.