Innovasjonspolitikk i annerledeslandet

I forbindelse med NCE Subsea CEO Forum og Generalforsamling 2013, skal Erna Solberg snakke til subseaklyngen om innovasjons- og industripolitikk i annerledeslandet Norge.

Published: 9 April 2013

Siden etableringen av NCE Subsea i 2006 har vi jobbet langsiktig og systematisk med innovasjon, med direkte engasjement mot partner- og medlemsbedrifter. Dette arbeidet skal vi styrke ytterligere med en tettere og kontinuerlig kobling mellom FoU og næring.

Subseaklyngen har et stort, uforløst potensial for innovasjon. Vi jobber derfor med aktiviteter som skal gi bedre muligheter for forsknings- og utviklingsprosjekter i bedriftene. Dette skal vi presentere og diskutere i årets CEO Forum.

Daglig leder i fri dressur

CEO Forum er en årlig møteplass eksklusivt for ledere av bedrifter og organisasjoner som er tilknyttet subseaklyngen. Deltakelse kan bare skje etter personlig invitasjon fra NCE Subsea. Gå til mer informasjon, program og påmeldingsskjema for CEO Forum.

Hege Rognø, Vice President for Statoils forskningssenter, skal presentere Statoils subsea forskningsportefølje og betydningen av kobling FoU-bedrift for Statoil.

Fra klokken 16.00 torsdag 25.april åpner vi for bredere deltagelse fra partner- og medlemsbedriftene i NCE Subsea. Her kan de fra klyngen som ønsker det få høre Partileder og Statsministerkandidat Erna Solberg snakke om Innovasjons- og industripolitikk i annerledeslandet Norge.

Etter en pause med minglemat er det tid for foredraget ’Daglig leder i fri dressur’. Med praktisk vinkling foredrar Filip Truyen, Partner i Wikborg Rein, om myndighet og plikter daglig leder har i forhold til aksjeselskapsretten. I forlengelse av dette gjennomføres ordinær Generalforsamling 2013 i NCE Subsea. 

Innkalling til Generalforsamling sendes ut seinest 14 dager før gjennomføring. Gå til mer informasjon, program og påmeldingsskjema for Generalforsamling.

Meld deg på nå!

På grunn av servering ber vi om påmelding innen tirsdag 23.april klokken 15.00.