Jakten er i gang!

Jakten på de kloke hodene er i gang 20. mars. Da starter Vekstlandet – Norges største rekrutteringskampanje – noensinne! for fullt. Ledere fra partnerbedriftene inviteres inn for å starte jakten på de kloke hodene.

Published: 19 March 2013

I løpet av 2013 skal det ansettes 32.000 mennesker i virksomheter i Bergensregionen. For å dekke det store behovet har regionen bruk for dyktige mennesker – både fagarbeidere og høyt utdannede.

Det er en kamp om arbeidskraften i Norge. Den kampen må Bergensregionen delta i. Vekstlandet ønsker å få relevante arbeidssøkere mellom 25 og 35 år til å registrere sin Linkedin-profil på vekstlandet.no, slik at det i kampanjeperioden bygges opp en rekrutteringsbase for både nyutdannede og erfarne kandidater. Denne blir tilgjengelig for alle hovedpartnere. 

Tar i bruk sosiale medier

For å nå målgruppen mest mulig direkte, markeres det 20. mars at Linkedin er en viktig kanal for nettopp å rekruttere arbeidstakere til alle jobbene i regionen. Det gjør vi gjennom å engasjere lederne i partnerbedriftene til å starte søket, og samtidig sette i gang Instagram-konkurransen #Mittvekstland.

– Vi bruker flere av de sosiale mediene for å nå ut til målgruppen som er dem mellom 23 og 35 år. Vi har stor tro på målrettet informasjon og å bruke de kanalene hvor målgruppen er, derfor er vi også på Facebook og Twitter, sier Tobby Sander Tomassen, markedssjef i Business Region Bergen. 

Omdømme og synlighet

Vekstlandet er en felles regional satsing for hele Bergensregionen som skal vise frem regionens store, tunge næringsklynger, karrieremulighetene i regionen og det gode liv i Vekstlandets kommuner.

Senter for kampanjen blir www.vekstlandet.no/ hvor partnere, kommuner og næringsklynger presenteres. Her vil det presenteres konkurranser i løpet av året.

– Det blir en rekke Vekstlandet-arrangementer i løpet av 2013 – følg oss på Facebook og Twitter og hold deg oppdatert på Vekstlandets nettsider www.vekstlandet.no/ for å få med deg det som skjer, oppfordrer Tobby.