Helhetlig oljefelt- og havbunnsmonitorering

I et åpent temamøte ser vi på betydningen av og muligheten for et helhetlig og integrert overvåkningssystem for monitorering på havbunnen. Slik overvåking kan benyttes til å verifisere integritet av reservoar og subseautstyr.

Published: 21 March 2013

Sted: Skipsbyggerhallen, Solheimsgaten 11
Tid: 04.04.2013, kl 09:00 - 12:15

Vi ser stadig nye muligheter til integrering av ulike overvåkningssystemer for å få en mer helhetlig overvåkning av reservoar og subseamiljøer. Nye områder på norsk sektor har sårbart miljø og annen geologi. I dette temamøtet ser vi på erfaringer, nye behov, samt større prosjekter som jobber for å ta frem neste generasjons overvåkningssystem.

Hensikten med temamøte

  • Gi et innblikk i overvåkingsbehov i grensesjiktet mellom reservoar og subsea
  • Presentere noen større prosjekter som pågår for å ta frem neste generasjon overvåkningsteknologi
  • Gjøre kjent nettverk som ser på standardisering av subsea grensesnitt, slik som Subsea Instrumentation Interface Standardisation (SIIS) og Subsea Wireless Group (SWiG)

Hvem bør delta

Operatører, leverandører og FoU-miljø som jobber med utvikling og bruk av overvåkningsløsninger på havbunnen. Et viktig mål for møtet er også at flere i subseaklyngen finner sammen for å kunne levere bedre totalløsninger.

Påmelding innen tirsdag 2. april, klokken 17.00. Gå til påmeldingsskjema.

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte.

Program

09:00

Introduksjon/bakgrunn. Behov for bedre overvåking av havbunnen – noen eksempler Jon O. Hellevang, NCE Subsea.

09:15

Nye krav og behov for helhetlig overvåkning av havbunnen i sårbare områder, Ole Jørgen Melleby, Head of HSA management section, Petroleumstilsynet

09:40

Erfaringer, trender og behov for havbunnsovervåkning, Frode Uriansrud, Prosjektleder, Statoil

10:05

Pause

10:20

Erfaringer med utstyr for miljøprøvetaking på dypt vann, Bjørn Serigstad, Seniorforsker, Havforskningsinstituttet

10:40

Integret reservoar- og subseamonitorering. Pågående standardisering av grensesnitt subsea (SIIS, SWiG), Leon Løvheim, CTO OCTIO og Helge Brandsæter, President OCTIO

11:00

Risikovurderinger og verktøy for spredingsmodeller, Torunn Stranden Davidsen, Senior consultant, Scanpower og Guri Sundgot Halvorsen, consultant, Scandpower

11:20

Akustisk deteksjon av lekkasjer i vannsøylen, Geir Pedersen, avdelingsleder Christian Michelsen Research

11:40-12:15

Lunsj. Med mulighet for mingling og videre diskusjon.

For mer informasjon, kontakt Jon Oddvar Hellevang, jon.hellevang@ncesubsea.no eller telefon 988 48 828.