Møteplass for ledere i subseaklyngen

NCE Subsea CEO Forum er en årlig møteplass eksklusivt for ledere av bedrifter og organisasjoner som er tilknyttet subseaklyngen. I det tredje CEO Forum som gjennomføres torsdag 25. april blir hovedtema kobling mellom FoU og bedrift.

Published: 20 March 2013

Siden etableringen av NCE Subsea i 2006 har vi jobbet langsiktig og systematisk med innovasjon, med direkte engasjement mot partner- og medlemsbedrifter. Dette arbeidet skal vi styrke ytterligere med en tettere og kontinuerlige kobling mellom FoU og næring.

Subseaklyngen har et stort, uforløst potensial for innovasjon. Vi jobber derfor med aktiviteter som skal gi bedre muligheter for forsknings- og utviklingsprosjekter i bedriftene. Dette er noe av det vi ønsker å presentere og diskutere i årets CEO Forum. 

Hold av dagen!

Årets CEO Forum gjennomføres torsdag 25. april klokken 14.00-16.30, sentralt i Bergen.

Personlig invitasjon og agenda sendes ut tidlig i april, men vi oppfordrer ledere i subseaklyngen til å holde av tidspunktet. Under er programmet vi jobber med. 

Tentativt program CEO Forum 2013

  • Hva kan norske myndigheter gjøre for å fremme FoU og innovasjon? Spesielt med henblikk på industrien vi representerer – oljeteknologiindustrien.
  • Statoils subsearelevante FoU-portefølje, og betydningen av kobling FoU-bedrift for Statoil
  • Pågående prosjekter for kobling FoU-bedrift i NCE Subsea
  • Virkemidler som er tilgjengelig for klyngeaktører
  • IPR i FoU- og innovasjonsprosesser
  • Paneldiskusjon og innspill fra deltakere – hvordan kan vi styrke og øke FoU-bedrift samarbeid i klyngen?

Daglig leder i fri dressur

I forlengelse av CEO Forum gjennomføres Generalforsamling 2013 i NCE Subsea, som er åpen for bredere deltagelse fra partner- og medlemsbedriftene. Her kan de fra klyngen som ønsker det få med seg foredraget ’Daglig leder i fri dressur’. Partner Filip Truyen i Wikborg Rein foredrar over temaet rett og legitimasjon i aksjeselskapsretten, med en praktisk vinkling.

Innkalling til Generalforsamling 2013 sendes ut seinest 14 dager før gjennomføring, som er torsdag 25. april klokken 16.30-19.00.

Om CEO Forum

Hensikten med CEO Forum er å skape en arena hvor beslutningstagere i klyngen kan bli bedre kjent, samhandle og ikke minst fremsette og diskutere viktige utfordringer for klyngens og aktørenes utvikling. Dette skal også være en arena hvor NCE Subsea fremsetter sentrale problemstillinger for klyngens fremtid.

Deltagelse på CEO Forum kan bare skje etter personlig invitasjon fra NCE Subsea. Invitasjonen kan ikke overdras til en annen person uten at vi har godkjent dette. 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om CEO Forum rettes til CEO Trond Olsen, trond.olsen@ncesubsea.no, eller telefon 481 08 864.