Mer innovasjonspenger til NCE Subsea

I sterk konkurranse har NCE Subsea vunnet frem med prosjektet FoU HUB og blitt tildelt en million kroner til prosjektutvikling for kobling mellom FoU og bedrift.

Published: 13 March 2013

Innovasjon Norge utlyste i vinter et program på 10 millioner kroner for å avlaste risiko og legge til rette for samarbeidsbaserte utviklingsprosjekter i NCE-klynger. Alle NCE-klyngene søkte programmet og halvparten av disse fikk tildelt midler.

Satser på FoU HUB

NCE Subseas søknad var knyttet til utvikling av en Subsea FoU HUB. Der har vi igangsatt to prosjekter allerede.

I det ene prosjektet kartlegger Idevekst Energi subsearelatert kompetanse, fasiliteter og anlegg, samt referanseprosjekter hos sentrale kompetanseaktører i klyngen. Intensjonen er at dette skal øke synligheten og bidra til at bedrifter enklere kan få tilgang til nødvending kompetanse for prosjektsamarbeid.

I det andre prosjektet kartlegger og beskriver MARINTEK prosjekter som kan gjennomføres mellom kompetanseaktører og bedrifter i klyngen.

Hovedtema på årets CEO Forum

- Med en million i ekstra midler får vi muligheten til å realisere prosjekter hvor FoU og bedrift er involvert. Midlene vil bli stilt til rådighet for klyngeaktører gjennom søknad når Innovasjon Norge har overført midlene til NCE Subsea, sier en svært fornøyd CEO Trond Olsen.

Kobling og samarbeid mellom FoU og bedrift er et viktig satsingsområde for NCE Subsea. Det blir også hovedtema for årets CEO Forum 25. april.

Modellen viser utviklingen i klyngen, frem mot en etablert subsea FoU HUB.

For Innovasjon Norge er det overordnede målet med rammene å stimulere til økt innovasjon gjennom flere felles innovasjons- og forskningsprosjekter mellom bedrifter. Midlene skal brukes til mobilisering av utviklingsprosjekter og til idé- og prosjektutvikling (konseptualisering). Innovasjonsrammen skal bidra til at samarbeidsprosjektene kommer i posisjon til å få finansiering gjennom Forskningsrådets og Innovasjon Norges ordinære ordninger eller fra private investorer.