En ny industri modnes og internasjonaliseres

De store rammeavtalene som nylig ble inngått på ettermarkedstjenester, har skapt grunnlag for en ny industriell utvikling. Økt profesjonalisering og tyngre innslag av ingeniørtjenester skal løse utfordringene som aldrende subseafelt gir, både hjemme og ute. Her må også underleverandørene stille opp.

Published: 8 March 2013

Statoil har med rammeavtalene som ble inngått med Aker Solutions og FMC Technologies sikret seg kapasitet på ettermarkeds-siden i lang tid fremover. Avtalene har en tidsramme på inntil 14 år. Det vil si at leverandørene skal yte operatøren ettermarkedstjenester helt frem til 2027 om Statoil benytter seg av alle opsjonene.

For Statoil var det et bevisst valg å etablere et langsiktig forhold til leverandørene.

- I dag har vi typisk fast track-utbygginger på to til tre år, mens levetiden for feltet skal ligge mellom tyve og tredve år. Da er det viktig å ha organisasjoner som kan dekke disse behovene over hele feltets levetid. Derfor må disse organisasjonene også ha mulighet til å bygge og vedlikeholde nødvendig kompetanse, forteller Ove Magne Kallestad, som er Vice President Subsea Technology & Operations i Statoil og styremedlem i NCE Subsea.

Globalisering

De banebrytende rammeavtalene vil trolig også få konsekvenser for det internasjonale markedet.

- Statoil er ledende globalt på dette området og det er grunn til å tro at de andre operatørene vil følge Statoils eksempel. Det betyr at ettermarkedet innen subsea globalt er et sterkt voksende segment, forteller CEO, Trond Olsen i NCE Subsea. 

Stadig nye funn både i Norge og globalt, øker også det fremtidige behovet for ettermarkeds-aktivitetene, poengterer han.

Kallestad tror FMC Technologies og Aker Solutions vil tjene godt på å bygge opp sine organisasjoner på ettermarkedet i et lengre perspektiv.

-Den langsiktige samarbeidsmodellen som avtalene legger opp til, kan gi disse leverandørene enda bedre setting i det internasjonale farvannet. Vedlikeholdsoppdrag kan gjerne komme fra utlandet i fremtiden. Den økte IOR-innsatsen vil bli et voksende forretningsområde internasjonalt.

Australia vil lære

Det norske miljøet på Ågotnes har hvert fall skapt oppmerksomhet hos andre globale olje- og gassaktører. Trond Olsen var nylig var i Australia og hadde der samtaler med det største operatørselskapet, Woodside.

- I Australia har de en ung infrastruktur subsea og har derfor ikke møtt de store utfordringene på vedlikehold ennå. Men de vet at utfordringene kommer. Derfor vil de under årets UTC-konferanse i juni besøke Ågotnes for å se hvordan man organiserer ettermarkedet her.

Industrimodning

Industriutvikling gir modning på mange områder. En av utfordringene hittil på subseamarkedet, har ifølge Kallestad vært å få levert utstyr på tid og kvalitet, blant annet ved oppgradering av utstyr på havbunnen. Dette gjelder for eksempel når gammelt utstyr skal oppgraderes og nye krav til utstyret har blitt gjort gjeldende. Han håper gode løsninger kan modnes frem her.

Kallestad har også et godt håp om at industrien i fellesskap klarer å redusere forskjellen i utvinningsgrad mellom subseabrønner og brønner som opereres fra topside. Mange av de over 500 norske subseabrønnene er laget på begynnelsen av åttitallet på felt som nå er kommet i halefasen.

-Nå arbeides det for å utvide halen og veldig mange brønner klarer vi å utvide levetiden på, forteller Kallestad.

Levetidsforlengelse på Troll

Aker Solutions ser i sin avtale to viktige drivere omsetningsmessig.

- For det første er levetiden på Troll-feltet forlenget fra 2015 til 2030. Her skal Aker Solutions bidra i å oppgradere brønnene. Blant annet skal juletrær trekkes opp og vedlikeholdes for så å settes ned igjen, forteller Arne Riple som er Vice President i Aker Solutions Life Cycle Services og styremedlem i NCE Subsea.

Riple anslår at dette er et arbeid som vil ta 5-6 år fremover.

Han mener levetidsforlengelsen på Troll ikke bare er viktig for Aker Solutions, men også for hele nasjonen.

-Det er av nasjonal interesse at Troll har fått forlenget levetiden med femten år. Dette betyr flere oppdrag for industrien og økte statsinntekter fra oljen som nå fortsatt vil strømme fra Troll-feltet.

Work over og intervensjon

-Den andre driveren er såkalte workover-systemer. Dette er utstyr som brukes ved brønnintervensjon på subseabrønnene. Brønnintervensjon er viktig for å øke utvinningsgraden på feltet, forklarer han.

Her ser Riple et sterkt voksende marked de nærmeste tiårene.

- Når disse subseabrønnene skal vedlikeholdes, så må det mer brønnintervensjon til.

Han viser til at Aker Solutions både har egne intervensjonsfartøy og i tillegg leier inn andre fartøy med Aker Solutions-utstyr ombord.

En helt ny fase

FMC Technologies skal etter rammeavtalen yte tjenester innen vedlikehold, modifikasjon, reparasjon og resertifisering av subseaverktøy. Avtalen innebærer også arbeid på rigg og gjennom fartøyoperasjoner.

Ingmar Westervik som er direktør i FMC Technologies Customer Support på Ågotnes og styremedlem i NCE Subsea, ser en spennende utvikling på engineeringsiden på ettermarkedet.

 - Det vil bli stilt større krav til ingeniørkompetansen fremover. Bransjen har hittil hatt preg av å være prosjektorganisert med mekanikere, verkstedtjenester og serviceingeniører. Vi er nå kommet til en fase der ettermarked og life of field-tjenester som oppgradering og modifikasjon vil utvikle seg mye.

Flest og eldst juletrær i Nordsjøen

Han viser til at Nordsjøen har verdens største base av installerte juletrær.

- Ingen andre steder i verden er det installert så mange juletrær som i Nordsjøen og i tillegg er disse de eldste. Det betyr at det i tillegg til ettermarkedstjenester som oppgradering og modifikasjon, vil være et stort behov for analyser og studier av hvordan utfordringer skal løses.

FMC Technologies installerte subseautstyr allerede tilbake i 1990 på Statfjord-feltet som nå har fått forlenget levetid til 2030.

- Det betyr at ingeniører gjennom studier og analyser må vurdere hvordan man skal gjennomføre oppgradering av eldre utstyr og hva som trengs av nytt utstyr.

Vil ha med underleverandørene

Også Westervik ser en økt aktivitet fremover i ettermarkedet, både nasjonalt og internasjonalt.

-Alle analyser tilsier en stabil installasjonsaktivitet i Nordsjøen fremover, men en økende ettermarkedsaktivitet. I Vest-Afrika kommer det nå store installasjonsprosjekter fremover. I tillegg er en del felt så modne at det allerede i dag er behov for ettermarkedstjenester.

Han ser derfor en vekst for FMC Technologies på ettermarkedssiden, både i Norge og internasjonalt. For å takle veksten ute på en god måte, vil han gjerne også ha med underleverandørene.

-Nærhet til underleverandører er viktig for oss. Det gjelder også ute i de store markedene. Kompetanse, kapasitet og tidsaspektet, samt krav om local content gjør at det er gunstig for oss å ha med oss underleverandører til markedene ute, for eksempel Vest-Afrika. Her kan kanskje også NCE Subsea ta en rolle i å tenke klynge og bidra med å få lokale leverandører til å etablere seg internasjonalt.

Les også artikkelen Her er fremtiden