Finansieringen er på plass

Innovasjon Norge, Aker Solutions, DNB og Statoil går inn som sponsorer og hovedsamarbeidspartnere for gjennomføring av forretningsutviklingsprogrammet Subsea First Step 2013.

Published: 7 March 2013

Evaluering etter sist gjennomføring viser at samtlige bedrifter anbefaler andre å delta på lignende program, og at de har fått hjelp av hverandre med nye kunde- og partnerrelasjoner.

Les mer om deltakerne og resultater i 2011

En unik mulighet

Subsea First Step tilbyr fem selskaper bistand til å utvikle en levedyktig forretningsplan. Deltakeren får praktisk opplæring i innovasjonsmetoder- og verktøy. Selskapene får presentere egen forretningsplan for mulige investorer og kunder.

Subsea First Step gjennomføres av ledende ressurspersoner med lang erfaring innen forretnings- og teknologiutvikling for subseabransjen. I programmet og gjennom samarbeidspartnere får du tilgang til en rekke ressurspersoner med stort nettverk og kunnskap innen forretningsutvikling, teknologi, IPR, finansiering, marked, kunder og investorer.

Programmet er planlagt gjennomført til høsten 2013. Mer informasjon og søknadsfrister for opptak kommer i løpet av våren. Les mer på: www.ncesubsea.no/firststep

Kontaktinformasjon

Initiativtakere og programeiere

NCE Subsea, Høgskolen i Bergen og Bergen Teknologioverføring (BTO) har utviklet programmet Subsea First Step, som ble gjennomført første gang i 2011 med svært gode tilbakemeldinger. BTO leder selve gjennomføringer.

Sponsorer og hovedsamarbeidspartnere

Gjennomføringen av Subsea First Step i 2013 finansieres av Innovasjon Norge, Aker Solutions, DnB og Statoil. De bidrar også med ressurspersoner under gjennomføring av Subsea First Step.