Støtte til subsea innovasjon

Regionalt forskningsfond Vestlandet lyser ut seks millioner kroner til forprosjekter i 2013. Subseateknologi er et viktig tema under satsingsområdet energi.

Published: 6 March 2013

Hvert forprosjekt kan søke inntil 200.000 kroner for en periode på inntil 12 måneder. Målet med forprosjektet (kvalifiseringsstøtte) skal være å utvikle et mer omfattende prosjekt som kan kvalifisere til videre støtte fra fondet eller andre støtteordninger. Normalt blir tilskudd fra Regionalt forskingsfond gitt med krav om 50 prosent egenfinansiering i økonomiske midler og/eller arbeidsinnsats. 

Løpende søknadsfrist

Nytt av året er at det er løpende søknadsfrist for forprosjekter. Man tar sikte å gi svar til innen 4 - 6 uker fra søknadsinnlevering. Frist for søknad om hovedprosjekt innen satsingsområdet energi, hvor man kan søke inntil tre millioner kroner per prosjekt, er 16. oktober. Detaljert utlysing kommer seinest seks uker før søknadsfristen. Gå til utlysing fra Regionalt forskningsfond (nytt vindu).

Støtte til NCE Subsea-medlemmer

I 2012 fikk Advantec to millioner kroner i støtte til til prosjektet ”Multiplekset SIL2 sertifisert Workover Control System for Riserless Well Intervention fartøy til havbunnsbrønner”. Advantec samarbeider med Data Respons, som også er NCE Subsea-medlem. Videre fikk blant andre KTN, Aanderaa Data Instruments og MultiControl støtte til forprosjekter i fjor.

Forprosjektmidler fra Regionalt forskningsfond (RFF) er komplementært til forprosjektmider fra NCE Subsea. RFF prioriterer midler for å gjennomføre innledende FoU-arbeid for å sikre at et hovedprosjekt kan gjennomføres, og NCE Subsea støtter aktiviteter som behovsanalyse, partneridentifisering og fasilitering av søknad om hovedprosjekt.

Les mer om midler til prosjektutvikling i NCE Subsea.