- Her er fremtiden

- Rammeavtalene til FMC Technologies og Aker Solutions forsterker Ågotnes som verdens fremste senter for subsea ettermarked. Ingen andre steder i verden er i nærheten av den posisjonen som Ågotnes har fått. Det bør foreldre, ungdom og folk ellers merke seg.

Published: 1 March 2013

Rammeavtalene som Statoil tildelte FMC Technologies og Aker Solutions 26. februar har en estimert verdi på 14 milliarder kroner og skal gjelde i fem år fremover. I tillegg har begge leverandørene fått opsjoner på ytterligere tre ganger tre år. Det gir en mulig kontraktstid på hele 14 år fremover og nye tjenester for ytterligere titalls milliarder.

De største noensinne

- Samlet sett er dette de største ettermarkedskontraktene som noensinne ser satt ut på undervannsarbeid og -utstyr. Avtalene er svært langsiktige og rammene for dem indikerer at Statoil har en aktiv profil på drift og vedlikehold. Målet er å sikre subseafeltene en høy utvinningsgrad og lang levetid, forteller CEO, Trond Olsen i NCE Subsea.

Betydningen av kontraktene er svært viktig for hele regionen.

Skaper fremtid

- Kontraktene befester og forsterker Ågotnes som verdens fremste senter for subsea ettermarked. Ingen andre steder i verden er i nærheten av den posisjonen som Ågotnes nå har.

Dette bør også få større følger for hvordan folk og bedrifter planlegger fremtiden, mener Olsen.

- Det ligger en stor fremtid i dette. Det er dette vi skal leve av fremover. Her er en fremtid å bygge på, både for bedrifter og ungdom skal velge utdanning.

Sikrer langsiktighet

- Kontraktene sikrer aktivitet og forutsigbarhet i oppbyggingen av den kapasiteten som trengs fremover. Dette gjelder ikke bare for Aker Solutions og FMC Technologies, men også for underleverandørene. Når arbeidsmengden vokser hos FMC Technologies og Aker Solutions, betyr det også vekst for klyngebedriftene i subseamiljøet. Det vil åpne for ytterlige investeringer, arbeidsplasser og nye aktører, sier Olsen.

Statoil ønsker industriutvikling

- Å sikre seg denne kapasiteten gjennom avtalen var meget viktig i forhold til omfang og aktivitet vi har på norsk sokkel. Rammeavtalene gjenspeiler den innsatsen vi gjør i forhold økt utvinning og for å forlenge levetiden subsea gjennom vedlikehold, forteller Ove Magne Kallestad, Vice President Subsea Technology & Operations i Statoil og styremedlem i NCE Subsea.

Kallestad ser for seg at industriutviklingen på ettermarked nå skyter fart.

- Kongstanken er langsiktighet og forutsigbarhet med fokus på kvalitet, tid og kost. Vi videreutvikler ettermarkeds-produktet og bidrar til å profesjonalisere det ytterligere innenfor subsea. Avtalene gir grunnlag for å utvikle ettermarkeds-industrien videre og vil også gi oss en større grad av robusthet.

Klar for å investere

- Den viktigste konsekvensen er forutsigbarheten som en langsiktig avtale som dette gir. Nå kan vi investere både i organisasjon og fasiliteter slik at vi kan ta den veksten som kommer, forteller direktør Ingmar Westervik i FMC Technologies Customer Support på Ågotnes og styremedlem i NCE Subsea.

FMC Technologies har fått godkjent nytt kontorbygg med plass til 360 ansatte og 20.000 kvadratmeter med verksted, lager og kontorfasiliteter. Med kontrakten i hånd starter nå arbeidet med disse. Også på basene i Kristiansund og i Florø vil man øke aktiviteten. Bare det siste året er det ansatt opp mot 200 og nå må det hentes inn enda flere folk. Totalt ledes 1000 ansatte fra Ågotnes som er hovedkontoret for ettermarkedet på den østlige halvkule. 600 av disse jobber på selve Ågotnes.

- Vi er avhengige av å få flere folk, men ser positivt på denne utfordringen, forteller Westervik.

Han opplever at selskapet er attraktive i arbeidsmarkedet og viser til god score hos studentene.

- Vi er blitt såpass store etter hvert at vi trenger ressurser innen de fleste fagområder. Det er likevel tre grupper som skiller seg ut, forteller han og nevner serviceingeniører som jobber offshore, mekanikere til verkstedene og ingeniører generelt.

- Avhengige av leverandørene

Avtalen vil også ha stor betydning for underleverandørene, bekrefter Westervik.

- Vi er avhengige av at leverandører leverer tjenester til oss, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi vil gjerne bruke lokale leverandører så lenge de er konkurransedyktige på kvalitet, leveranse og pris. Mange her ute og i Hordaland ellers har nå muligheten til å utvide dette samarbeidet ytterligere.

Han understreker betydningen av at subseamiljøet videreutvikles.

- Det er viktig at vi videreutvikler miljø og fora der vi kan øke samhandling og kunnskap i forhold til de kravene som gjelder innenfor subsea. Vi har en god subseaorganisasjon i dag, både for eksisterende kunder og nye som vil inn og etablere seg.  Her blir det gjort en veldig god jobb som også blir lagt merke til internasjonalt, avslutter Westervik.

Økt langsiktighet og nye tjenester

Også for Aker Solutions er avtalen av stor betydning.

- Avtalen betyr at vi har inngått et forpliktende samarbeid som strekker seg over lengre tid enn tidligere. Vi har også fått lagt inn flere tjenester i rammeavtalene, forteller Arne Riple, som er Vice President i Aker Solutions Life Cycle Services og styremedlem i NCE Subsea.

Aker Solutions bygger nå ut for 500 millioner på Ågotnes. En viktig grunn er nettopp den nye avtalen. To nye verkstedshaller og nye kontorbygg skal oppføres.

Aker Solutions har de siste årene ansatt 100-150 personer årlig, en utvikling som Riple mener vil fortsette.

Riple ser fremover behov for både fagarbeidere, økonomer, innkjøpere, materialforvaltere og ikke minst ingeniører.

Viktig med nettverk

Riple understreker betydningen av å ha gode underleverandører med på laget som bidrar til at de selv kan levere på tid og kost.

- Når volumene våre vokser såpass betydelig, er det svært viktig at vi har et nettverk i ryggen, både på Ågotnes og i Norge ellers. Leverandørene våre har alltid hatt en god prosentfordeling av våre kontrakter og den utviklingen tror jeg også fortsetter fremover.